Influence of social factors on consumer behaviour : context of Euro integration

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of social factors on consumer behaviour: context of Euro integration
Alternative Title:
Socialinių veiksnių įtaka vartotojų elgsenai: eurointegracijos kontekstas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 3 (48), p. 73-82
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Socialinė struktūra / Social structure; Šeima / Family; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTEurointegracijos procesai Lietuvoje skatina įvairius socialinės, ekonominės, technologinės, politinės ar kitos aplinkos pokyčius ir kelia vis naujų reikalavimų organizacijoms. Straipsnio tikslas – išryškinti socialinių veiksnių įtakos svarbą vartotojų elgsenai eurointegracijos kontekste. Eurointegracijos kontekste vartotojų elgsena tampa svarbiu rinkodaros aspektu. Vartotojų elgsenos pažinimas bei veiksnių, turinčių įtakos vartotojų elgsenai, nustatymas bei tyrimas tampa bene svarbiausiu kiekvienos įmonės, siekiančios išlaikyti konkurencingumą tiek vietinėje, tiek globalioje rinkoje, uždaviniu. Europos Sąjungos šalims būdingas vartotojų elgsenos kitimas, sąlygotas socialinių veiksnių pokyčių neabejotinai turės įtakos Lietuvos vartotojų elgsenos pokyčiams. Šiame straipsnyje, remiantis rinkodaros specialistų moksliniais darbais, atskleidžiama vartotojų elgsenos pažinimo reikmė, apibrėžiama vartotojų elgsenos samprata ir ištakos, atskleidžiama socialinių veiksnių raiška vartotojų elgsenos teorijoje, pateikiamos socialinių veiksnių kitimo tendencijos eurointegracijos kontekste. Atskleidžiamos svarbiausios pagrindinių socialinių veiksnių kitimo tendencijos Europos Sąjungos šalyse. Socialinių veiksnių tyrimas bei jų kitimo tendencijų nustatymas padeda numatyti vartotojų elgsenos pokyčius ateityje. Tai neabejotinai svarbi informacija verslo atstovams, leidžianti priimti tikslesnius sprendimus planuojant rinkodaros veiksmus tiek vietinėje, tiek užsienio rinkose.Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Socialiniai veiksniai; Socialinė klasė; Vartotojų elgsena; Vartotojų elgsena, socialiniai veiksniai, šeima, įtakos grupės, socialinė klasė, kultūra; Įtakos grupės; Šeima; Consumer behaviour; Consumer behaviour, social factors, family, influence group, social clase, culture; Culture; Family; Influence group; Social clase; Social factors.

ENEuropean integration processes in Lithuania have been promoting various changes in the social, economic, technological, political or other environment and putting new requirements to organisations. The paper aims to point out the importance of the influence of social factors on consumer behaviour in the context of European integration. In this context consumer behaviour becomes an important aspect of marketing. Knowledge of consumer behaviour and identification and investigation of factors influencing consumer behaviour become almost the key objective of every company seeking to retain competitiveness in both local and global markets. European Union Member States could be characterised by the shift in consumer behaviour determined by social factor changes, which will definitely affect changes in Lithuanian consumer behaviour. Based on the scientific papers of marketing specialists, the paper reveals the need to know consumer behaviour, defines the concept of consumer behaviour and its origin, reveals the expression of social factors in the consumer behaviour theory, and presents the trends of the change of social factors in the context of European integration. It also reveals the main trends of the change of key social factors in the European Union Member States. The research of social factors and identification of their change trends help to envisage future changes in consumer behaviour. This is definitely an important information for business representatives, which facilitates more accurate decisions when planning marketing actions in both local and foreign markets.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33978
Updated:
2018-12-17 11:54:47
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: