Ekonominiai modeliai viešajam administravimui tobulinti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominiai modeliai viešajam administravimui tobulinti
Alternative Title:
Economic models for public administration improvement
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2006, Nr. 1, p. 23-30
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinių ekonominių ir socialinių procesų valdymą apsunkina vykstantys globalizacijos procesai ir nacionalinių valstybių įsijungimas į globalią pasaulinę sistemą. Šie procesai yra sunkūs ne tik tradiciškai vargingoms Afrikos ar Azijos šalims, bet ir valstybėms, pertvarkančioms savo ekonomines sistemas iš planinės į rinkos ekonomiką. Tradicinė viešojo administravimo modelio paradigma iš esmės skiriasi nuo vadybos modelių, taikomų privačiame sektoriuje. Privačiame sektoriuje sukurti ir įsitvirtinę vadybos modeliai sudaro pagrindą viešojo administravimo modeliams tobulinti. Taikant verslo modelius viešojo administravimo sistemai tobulinti, ypatingas dėmesys skiriamas rezultatų efektyvumo vertinimui. Vykstančių viešojo administravimo reformų tikslas - dėmesį koncentruoti ne į konkrečių planų, o į pagrindinių veiklos strategijų kūrimą ir tobulinimą; sistemos uždarumą ir intravertiškumą keisti atvirumu ir bendradarbiavimu; dėmesį skirti ne tiek įdėtoms pastangoms, sąnaudoms ir vykstantiems procesams, kiek išeigai ir rezultatams; siekti unifikuotų viešųjų paslaugų įvairovės. Viešojo sektoriaus vadybininkai menkai teišmano gyventojų rūpesčius, nes nėra įdiegtos gyventojų poreikių ir nuomonių tyrimo sistemos. Rinkodaros metodų taikymas viešajam administravimui padeda nustatyti piliečių poreikius, juos nuodugniai įvertinti ir taip gerinti viešojo administravimo teikiamas paslaugas ir produktus. Visuotinės kokybės vadybos (VKV), kaip vadybos filosofijos, esmė yra nuolatinis kokybės gerinimas. Į organizaciją žiūrima kaip į vieną sistemą, kurios svarbiausias tikslas yra kokybė. Pagrindiniai VKV principai turėtų sudaryti švietimo sistemos reformos pagrindą.

ENThe article analyses the influence of the most rapidly developing social science, i.e. economics, on development and quality of public administration. Problems related to social phenomena measurement, application of marketing methods identifying needs of citizens as consumers and formation of public sector activity strategies are discussed. The authors analyse distribution of TQM in the public sector and discuss principles of TQM, as those of management philosophy, as well as principles of group work and their application while reforming education systems. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Marketingas / Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis, Sigitas Urbonavičius, Regina Virvilaitė. Vilnius : Garnelis, 2008. 602 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6599
Updated:
2024-02-17 11:09:17
Metrics:
Views: 32
Export: