Development of marketing science and studies in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of marketing science and studies in Lithuania
Alternative Title:
Marketingo mokslo ir studijų plėtra Lietuvoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 4 (59), p. 76-84
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Marketingas; Marketingo koncepcijos; Studijos; Moksliniai tyrimai; Marketing; Marketing conceptions; Studies; Research.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Marketingas; Marketingo koncepcijos; Moksliniai tyrimai.
EN
Marketing conceptions; Marketing; Research.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti ir apibendrinti mokslininkų pasiekimus, plėtojant marketingo mokslą ir studijas Lietuvoje. Marketingo mokslo raidoje galima išskirti dvi kryptis. Pirmoji kryptis yra daugiau susijusi su marketingo turinio ir esmės sampratos išraiška lietuviškoje marketingo mokymo literatūroje. Pirmąsias marketingo mokymo metodinio pobūdžio publikacijas parengė Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus universiteto Marketingo katedrų dėstytojai. Antroji marketingo mokslo raidos kryptis susijusi su moksliniais tyrimais. Pirmieji moksliniai tyrimai buvo skirti marketingo valdymo problemoms spręsti. Apibendrinant pirmajame dešimtmetyje atliktus mokslinius tyrimus, galima teigti, jog pirmiausia buvo gilinamasi į pačių teorijų ir metodų turinį, jų vertinimą bei jų diegimo problemas Lietuvos situacijos kontekste. Tačiau didėjantis rinkos fragmentiškumas, nuolat augantys vartotojų reikalavimai kokybei, informacinio ryšio technologijų įtakos augimas, kuriant daugelį prekių bei teikiant paslaugas, skatino naujų marketingo koncepcijų plėtotę. Marketingo katedros mokslininkų teorinių ir empirinių tyrimų rezultatai publikuoti ne tik mokslo darbų leidinyje "Inžinerinė ekonomika“, bet ir tarptautinių konferencijų medžiagose. Svarus indėlis plėtojant marketingo mokslą - parengtos ir apgintos pirmosios daktaro disertacijos, kuriose atsispindėjo teorinių ir empirinių tyrimų rezultatai Lietuvos situacijos kontekste. Atliktų mokslinių tyrimų vertę patvirtina parengtos habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgos. Apibendrinant Marketingo katedrų mokslininkų tyrimo darbus, svarbu paminėti jų indėlį vykdant įvairius tarptautinius projektus.

ENThe article presents results of theoretical and empirical studies, carried out by scientists and researchers in Departments of Marketing. Considering the analysis of research works it could be stated that several problematic areas should be revealed as the majority of research works were related with them. Results, related with theoretical and empirical studies on consumer behaviour and brand management, are presented in doctoral theses and scientific publications. It has to be noted that the topics on marketing conceptions and e-business development have recently become most discussed. The results of theoretical and empirical studies are reviewed in the article as well. The research related with the definition and perception of marketing terminology could be singled out as extremely significant and timely. Summarizing research works conducted by scientists of Marketing Departments, it is important to indicate their input while performing various international projects. Theoretical introduction on marketing teaching, study programmes and specialist training as well as organizational and practical issues, discussed in research works of the scientists of Marketing Departments, are presented in the article. Summarizing the development of marketing studies it is revealed that scientists primarily attempted to develop and publish scientific literature, intended for marketing studies and qualification training in the Lithuanian language. Conclusions, based on study results are presented at the end of the article. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14525
Updated:
2018-12-20 23:16:46
Metrics:
Views: 53    Downloads: 6
Export: