Verslo ir vadybos įvadas : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo ir vadybos įvadas: mokomoji knyga
Alternative Title:
Introduction to Business and Management
Edition:
4-oji papild. laida
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
Pages:
142 p
Keywords:
LT
Valdymas / Management; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTVerslo ir vadybos įvado knygos paskirtis – supažindinti studentus, pradedančiuosius verslininkus (ir ne tik) su svarbiausiais verslo vadybos ir organizavimo ypatumais. Tai knyga žmonėms, kurie norėtų kompleksiškai suvokti visą verslo ciklą ir jo aplinką. Pirmame skyriuje aptariama verslo sampratos transformacija šiuolaikiniu laikotarpiu ir naujosios verslo paradigmos esmė. Nurodoma, kaip galima įvertinti verslo konkurencinį pranašumą. Antras skyrius skiriamas verslininko veiklai ir jo asmeninėms savybėms nagrinėti. Smulkiau tiriami verslo aplinkos komponentai, išskiriant ekonominę ir teisinę aplinką, atkreipiant dėmesį į SVV reglamentavimo dokumentus, verslo steigimo galimybes bei verslo rūšių pasirinkimą. Atskiri skyriai skirti verslo vadybos sampratai ir funkcijoms aptarti, susipažinti su vadybos mokslo raida, lyderystės problemomis ir valdžios įtakos šaltiniais. Nurodomi verslo planavimo etapai ir planavimo eiga. Marketingo skyriuje trumpai supažindinama su įmonės marketingo veiklos turiniu ir jo svarba verslo įmonės veiklos rezultatams. Knygos pabaigoje pateikta medžiaga apie verslo finansavimą, nurodant įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, galimus verslo finansavimo šaltinius. Pateikiama pagrindinė informacija apie vertybinius popierius ir vertybinių popierių biržos vaidmenį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vadyba; Verslas; Lietuvos ekonominė aplinka; Marketingas; Management; Business; Lithuania's economic situation; Marketing.

ENIntroduction to Business and Management is written to help students and beginning entrepreneurs (and not only) get acquainted with the basics of business management and administration. It is a book for people who wish to learn about the entire business cycle and its environment. The first chapter discusses the transformation of the business concept in modern times and the essence of the new business paradigm. It describes how to evaluate competitive business advantage. The second chapter discusses the activities and personal characteristics of a businessperson. It provides a detailed analysis of the individual components of a business environment, such as economic and legal framework, related laws, business opportunities, and selection of a business area. The book contains separate chapters on the concept of business management, on the development of the management theory, on leadership problems and power sources. It reviews the stages of business planning and the planning process. The chapter on marketing briefly introduces the contents of corporate marketing and its importance in corporate performance. The book also provides information about business financing; it lists corporate financial documents and potential funding sources. It also includes information about securities and the role of the stock exchange.

ISBN:
9986386845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4137
Updated:
2013-04-28 16:01:29
Metrics:
Views: 272
Export: