Kaimo vietovių konkurencingumą lemiantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo vietovių konkurencingumą lemiantys veiksniai
Alternative Title:
Factors that influence competitiveness of rural areas
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaimo vietovė; Kaimo vietovės konkurencingumas; Konkurencingumas; Vietovės konkurencinis pranašumas; Competetive ability of local areas; Competitiveness; Competitiveness of rural areas; Rural area.
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kaimo vietovė; Kaimo vietovės konkurencingumas; Konkurencingumas; Vietovės konkurencinis pranašumas.
EN
Competetive ability of local areas; Competitiveness of rural areas; Competitiveness; Rural area.
Summary / Abstract:

LTVietovės konkurencinio pranašumo idėja prasideda nuo vietovės vertės kūrimo ir jos pasiskirstymo. Vietovė pripažįstama konkurencingai pranaši tada, kai jos įtaka lemia šalies ekonomikos pasikeitimus rinkoje, kurioje vietovė užima tam tikrą dalį. Straipsnyje analizuojami konkurenciniai pranašumai, jų formavimasis ir stiprinimo būdai, identifikuoti kaimo vietovių konkurencingumą lemiantys veiksniai: ištekliai (ekonominė struktūra, novatoriška veikla, vietos naudingumas, vietos darbo jėgos gebėjimai, gamtos ištekliai, sprendimų priėmimo centrai, socialinė struktūra, vietovės kultūra) ir kompetencija (tyrimai, konsultavimas ir technologijų vystymasis, SVV plėtra, žemės ir miškų ūkio ir maisto pramonės plėtra, infrastruktūra ir žmogiškasis kapitalas, institucijos ir socialinis kapitalas). Identifikuojamus ir formuojamus kaimo vietovės konkurencinius pranašumus reikėtų grupuoti į dvi veiksnių grupes - tradicinių ir unikalių. Nustatyti vietovės konkurencinių pranašumų šaltiniai leidžia kaimo vietovėms kurti unikalias ir nepakartojamas, konkurenciniais pranašumais pagrįstas konkuravimo strategijas ir plėtoti savo konkurencingumą. Atlikta vietos išteklių analizė rodo, kad Jurbarko rajono seniūnijų konkurenciniai pranašumai vietos plėtros veikėjams yra mažai žinomi, todėl nepakankamas vietos išteklių (vietos žinių, technologijų, tradicijų) vertinimas ir unikalių vietos produktų bei paslaugų plėtojimas. Nustatyti bandomųjų seniūnijų konkurencinių pranašumų stiprinimo būdai padėtų Jurbarko r. tapti konkurencingesniam su kitomis vietovėmis. [Iš leidinio]

ENThe competitive advantages consist of everything that provides the area with distinctness. The main factors of competitive advantages are resources, ability, and expertise. The main factors that influence competitiveness of the rural areas are: resources (economic structure, innovative activity, usefulness of area, skills of local workforce, natural resources, decision-making centres, social structure, culture in area) and competence (research and technological development, SME development, agriculture, forest and food industry development, infrastructure and human capital, institutions and social capital). Regarding maintaining of the competitive advantage it is important to assess the most suitable alternatives. Competitiveness of rural areas is the capability of the area to produce such goods and services that are in demand on regional, national markets and, at the same time, ensure a stable and high level of incomes for the local population. The productivity of regional labor depends on several factors (taking into account the specific nature of the local business environment) that also have an impact on the level of employment.The combination of the two indicators - economic productivity and the level of employment - actually represents the region's competitiveness that is the main component of the efficient development of the region and of the growth of the local population's well-being. The formation of local competitive advantages is caused by two groups of factors: traditional and unique. The first group encompasses the entirety of traditional production factors that determine the level of labor productivity, while the second includes the communicative capital, creative capital, and cultural capital. It is the totality of the unique factors that detennines the competitive position of the region in the global economic space in the epoch of knowledge-based economy. The resources of the Jurbarkas district pilot areas were analysed as the main factor of formation of competitive ability of the rural areas, because only when used effectively they can add value that strengthens the competitive advantage in comparison to other areas. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24695
Updated:
2018-12-17 12:38:06
Metrics:
Views: 44    Downloads: 12
Export: