Kainodaros strategijos analizė UAB "Scandagra" pavyzdžiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kainodaros strategijos analizė UAB "Scandagra" pavyzdžiu
Alternative Title:
Analysis of the pricing strategy using the example of a private limited liability company "Scandagra"
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Interviu; Kainodara; Kainodaros metodai; Kainodaros strategija; Įmonės tikslai; Enterprise strategy; Interview; Pricing; Pricing strategy; Pricing tools.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Interviu; Kainodara; Kainodaros metodai; Kainodaros strategija.
EN
Enterprise strategy; Interview; Pricing strategy; Pricing tools; Pricing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama kainodaros strategija ir išskiriamos pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros strategija apibūdinama kaip veiksmų bei metodų, kurių tikslinga laikytis nustatant rinkos kainas įmonės produktams, rinkinys. Rinkos ūkio sąlygomis prekybos įmonė savarankiškai gali nustatyti parduodamų prekių kainas, tačiau sprendimų erdvę riboja išoriniai ir vidiniai veiksniai. Kainodaros tikslai tiesiogiai kyla iš įmonės užimamos padėties rinkoje ir bendrų įmonės tikslų. Kiekviena įmonė turi aiškiai žinoti tikslus, kurių siekia parduodama produktą. Pasitelkus giluminį interviu buvo atliktas empirinis UAB „Scandagra“ kainodaros strategijos tyrimas. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. [Iš leidinio]

ENIn the article, there is considered the strategy of pricing and there are distinguished the major pricing strategies. The pricing strategy is described as the collection of actions and methods, which are purposeful to comply with in order to establish market prices to the products of an enterprise. In the conditions of a market economy, a trade enterprise may establish independently the prices for goods subject to selling, however the area of decisions is limited by external and internal factors. The targets of pricing originate directly from the enterprise's position in the market and general objectives of the enterprise. Every enterprise shall know clearly its objectives, which are pursued selling a product. Using a deep interview, the empiric research of the pricing strategy of the UAB "Scandagra" was performed. The article ends with conclusions and recommendations. [From the publication]

ISSN:
2029-1752
Related Publications:
  • Marketingas / Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis, Sigitas Urbonavičius, Regina Virvilaitė. Vilnius : Garnelis, 2008. 602 p.
  • Prekybos marketingas : mokomoji knyga / Arvydas Pajuodis. Vilnius : Eugrimas, 2005. 391 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34824
Updated:
2016-11-06 11:47:20
Metrics:
Views: 26
Export: