Personalo motyvacijos ir lojalumo skatinimo organizacijai psichosocialiniai veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo motyvacijos ir lojalumo skatinimo organizacijai psichosocialiniai veiksniai
Alternative Title:
Psychosocial factors of staff motivation and loyalty promotion for organization
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2013, Nr. 12, p. 87-96
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lojalumas; Motyvacija; Motyvacija, lojalumas, personalas, organizacija, psichosocialiniai veiksniai; Organizacija; Personalas; Psichosocialiniai veiksniai; Loyalty; Loyalty promotion for organization; Motivation; Organization; Psychosocial factors; Psychosocial factors, staff motivation, loyalty promotion for organization; Staff; Staff motivation.
Keywords:
LT
Lojalumas; Motyvacija / Motivation; Organizacija; Personalas; Psichosocialiniai veiksniai.
EN
Loyalty promotion for organization; Loyalty; Organization; Psychosocial factors; Psychosocial factors, staff motivation, loyalty promotion for organization; Staff motivation; Staff.
Summary / Abstract:

LTPersonalas tampa svarbiu veiksniu siekiant organizacijos sėkmės ir efektyvumo. Šiuo metu yra labai aktualus darbo motyvacijos lygio didinimas bei organizacijos motyvacinės ir lojalumo skatinimo sistemos sukūrimas su tinkamomis priemonėmis, būdais bei modeliais. Darbo motyvacija ir lojalumas organizacijai aprėpia visus dirbančiuosius. Tikslingas ir adekvatus teorinių žinių panaudojimas ir pakankamai aukšto darbo motyvacijos ir lojalumo lygio sukūrimas sveikatos priežiūros organizacijose leidžia pasiekti efektyvių darbo rezultatų. Tačiau svarbiausias darbo motyvacijos ir lojalumo organizacijai privalumas – tai sistemiškas, aiškus motyvaciją ir lojalumą apsprendžiančių psichosocialinių veiksnių visumos nagrinėjimas. Darbo motyvaciją ir lojalumą sudaro visuma paties darbuotojo ir jo aplinkos psichosocialinių veiksnių, kurie stimuliuoja darbinę veiklą ir nulemia veiklos formą, kryptį, intensyvumą bei trukmę. Darbo apmokėjimo sistema vaidina svarbiausią skatinamąjį vaidmenį, bet ji turi būti teisinga, nešališka, nuosekli ir aiški. Motyvavimo ir lojalumo skatinimo sistema turi būti pagrįsta asmeninėmis programomis, priderintomis prie „konkretaus darbuotojo“. Žemą personalo lojalumo lygį nulemia: netinkami psichosocialiniai santykiai – vyrauja tik formalus bendravimas tarp vadovo ir darbuotojo; nesutampa organizacijos ir darbuotojo tikslai; personalas mano, kad organizacijos valdymas ir sėkmė priklauso tik nuo vadovo sugebėjimų; turi reikšmės netinkamas profesijos pasirinkimas ir paties žmogaus požiūris į darbą. Didžiojo Penketo (angl. Big Five) modelis, kuris apibūdina pastovius emocinius, tarpasmeninius, patirties bei motyvacijos konstruktus, paaiškina žmonių elgesį įvairiose situacijose, galėtų būti kaip rekomendacinis, atliekant personalo atranką organizacijose. [Iš leidinio]

ENRelevance and novelty of the topic is determined by the fact that nowadays the staff has become an important factor within the process of seeking for the organization success and effectiveness. Currently the increase of the level of the motivation for work is very relevant as well as the development of the motivational system and the system for the loyalty for organization by appropriate aids, ways and models. The motivation for work and loyalty for organization covers all employed people. The purposeful and adequate application of theoretical knowledge and development of rather high motivation for work as well as the level of loyalty in the healthcare institutions allows the attainment of effective work results. However the most important advantage of the motivation for work and the loyalty for organization is the systemic and clear analysis of the unity of psychoanalytical factors, determining the motivation and loyalty. The object of the Work is psychoanalytical factors of the staff motivation and encouragement of the loyalty for organization. The aim of the Work is to analyse psychoanalytical factors of the staff motivation and encouragement of the loyalty for organization in healthcare organizations. The Big Five model, describing the constant emotional, interpersonal constructs of the experience and motivation, explaining behaviours of people in various situations could be the recommendation for organizations upon selection of staff. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50508
Updated:
2019-03-10 20:06:01
Metrics:
Views: 102    Downloads: 40
Export: