Vaizdiniai reklamos elementai : pragmatinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaizdiniai reklamos elementai: pragmatinis tyrimas
Alternative Title:
Visual elements of advertising: pragmatic research
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2009, 1, p. 35-44
Keywords:
LT
Reklama / Advertising.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos kosmetikos ir parfumerijos reklamos, išspausdintos žurnale "Cosmopolitan" 2005-2007 m. Domėtasi, kaip ir kur išdėstomi vaizdiniai elementai, kokiu būdu išryškinama svarbiausia informacija. Analizuoti reklamos tekstų elementai: antraštės, paantraštės, pagrindiniai tekstai, šūkiai, taip pat apipavidalinimo elementai: šriftai, šrifto ir fono spalvos, iliustracijos. Rasta 214 reklamų: dauguma jų turi antraštę ir du paveikslus: reklamuojamos prekės ir prekės vartotojo. Maždaug kas antra reklama turi pagrindinę teksto dalį, paantraštę ir šūkį. Visose reklamose pateiktas prekės ženklas. Antraštės, paantraštės ir šūkiai pasižymi glaustumu: dažniausiai yra labai trumpi, vientisiniai, konstatuojamieji sakiniai. Tokie paprasti sakiniai yra lengvai suvokiami, neįkyrūs ir todėl paveikesni. Ilgesni sakiniai skaidomi į 2-5 eilutes po 1-3 žodžius: distakcija traukia dėmesį, didina įtampą. Pagrindinio teksto kalbos forma irgi paprasta ir lakoniška. Įprastinė teksto elementų vieta - dešinė puslapio pusė ir apačia. Čia pateikiamas ir reklamuojamos prekės paveikslas. Žmogaus fotografija 1/3 reklamų užima visą puslapį. Mažesnis žmogaus paveikslas komponuojamas prieš tekstą kairėje: vaizdu sustiprinama žodinė informacija. Pagrindiniam tekstui renkamasi lengviausiai skaitomą įprastą jį šriftą. Antraštes, paantraštes ir šūkius reikia išskirti iš aplinkos, todėl dažniausiai naudojamos didžiosios, didesnio dydžio, paryškintos ir gulsčiosios raidės. Spalvomis nepiktnaudžiaujama: šriftui ir fonui imamos 2-3 spalvos; populiariausios - balta, juoda ir mėlyna. Vaizdinių elementų paskirtis - priversti adresatą pirkti reklamuojamą produktą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reklama; Vaizdinis elementas; Teksto elementas; Adresantas; Adresatas; Advertising; Visual element; Textual; Element; Sender; Receiver; Textual element.

ENIn the present article the advertisements of cosmetics and perfumery published in the Cosmopolitan magazine in 2005-2007 have been analysed. The research interest has been focused on how and where visual elements are placed, how the most important information is highlighted. The following textual elements have been analysed: titles, subtitles, main texts, slogans, also typography elements: fonts, font and background colours, illustrations. 214 advertisements have been found. In the majority of them the title, the picture of an advertised product and a picture of a human are present. Approximately every second advertisement has main text, subtitle and slogan. In all of the advertisements the brandmark is presented. Titles, subtitles and slogans are characterized by condensation: usually they are very short simple sentences and statements. Such simple sentences are easily perceived, not insistent, and therefore, more effective. Longer sentences are divided into 2-5 lines containing 1-3 words: interference of consistency attracts attention and increases tension. The form of the language of the main text is also simple and laconic. The frequent place of verbal elements is the right side and the bottom of the page. The picture of an advertised product is also presented here. The photograph of a human in 1/3 of the advertisements covers the whole page.A smaller picture of a human is placed in front of the text on the left: in this way verbal information is consolidated by an image. For the main text the most easily read ordinary font is chosen. Titles, subtitles and slogans must be distinguished from the surroundings, therefore, capital, large, bold and italic letters are most often used. Colours are not overused: 2-3 contrasting colours are taken for font and background. The most popular colours are white, black and blue. Visual elements are employed to make the receiver buy the advertised product. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21741
Updated:
2018-12-17 12:29:12
Metrics:
Views: 125    Downloads: 62
Export: