Grūdų kainų kitimo tendencijos Lietuvoje 2006-2009 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grūdų kainų kitimo tendencijos Lietuvoje 2006-2009 metais
Alternative Title:
Tendencies of grain price changes in Lithuania in 2006-2009
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 3 (22), p. 25-32
Keywords:
LT
Pasiūla ir paklausa. Tiekimas / Supply and demand.
Summary / Abstract:

LT[...] Sparčiai išaugusi grūdų pasiūla ir tapo pagrindine priežastimi, nulėmusia kainų mažėjimo tendencijas Lietuvos grūdų rinkoje. Nors ir Lietuvos, ir ES valstybių grūdų rinkos priartėjo prie beveik tobulos konkurencijos - buvo pakankamai daug pardavėjų bei pirkėjų ir atskiras pirkėjas ar pardavėjas neturėjo jokios įtakos rinkos kainoms, o kainas teoriškai turėjo lemti vien tik paklausos bei pasiūlos jėgos, tačiau pastarosios negalėjo adekvačiai reaguoti į kainų pokyčius ir atitinkamai jų veikti, nes paklausa ir pasiūla buvo santykinai neelastingos. Svarbu ištirti priežastis, kurios labiausia paveikė pasiūlos bei paklausos tarpusavio priklausomybę ir padarė didžiausią įtaką grūdų kainų kritimui. Tyrimo rezultatai leido įvertinti kaip, rengiant javų rinkodaros strategijas, atsižvelgta į rinkoje susiformavusią konkurencinę aplinką ir atvirkščiai, kokią įtaką parengtos ūkių rinkodaros strategijos padarė rinkos konkurencinei aplinkai. Išanalizavus grūdų rinkoje vykstančius ekonominius procesus bei jų priežastis ir įvertinus tų procesų įtaką grūdų kainų kitimo tendencijoms, parengtų išvadų įgyvendinimas leistų sumažinti rinkoje grūdų perteklių ir padidinti j ų paklausos bei pasiūlos tarpusavio priklausomybę bei paveikti kainas. Be to, grūdų kainoms buvo būdinga mažėjimo tendencija, palyginti su ūkininkų perkamų gamybos reikmenų kainomis, kadangi grūdų paklausa didėjo palyginti lėtai, o pasiūla - žymiai sparčiau. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Grūdai; Kaina; Paklausa; Pasiūla; Demand; Grain; Price; Supply.

ENThe past three years for grain growers were rather favourable: the grain harvest was increasing by 10 percent every year and the grain self-sufficiency rate went up on average by 45 percentage points. The main reason, which caused the changes on the grain market, was the rapidly growing supply. During the period 2006–2009 the average grain purchase prices have decreased similarly in Lithuania and other EU countries. During the analyzed period the grain prices were unstable – they were constantly increasing from the second half year of 2006 to April of 2008 and later they began decreasing. Although an almost perfect competition was dominating on the grain markets in Lithuania and other EU countries – there were plenty of sellers and buyers and individual seller or buyer didn‘t have any influence on the market prices and only the normal forces of demand and supply should have caused the prices but the latter were not able to react to the price changes and to influence them because both the demand and supply of the above-mentioned products were inelastic. Furthermore, the grain prices had a decreasing tendency in comparison with the prices of production material purchased by farmers because the demand for grain was going up rather slowly and the supply was increasing considerably fast. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
  • Marketingas / Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis, Sigitas Urbonavičius, Regina Virvilaitė. Vilnius : Garnelis, 2008. 602 p.
  • Marketingo tyrimai : teorija ir praktika : mokomoji knyga / Vytautas Dikčius. Vilnius : Vilniaus vadybos akademija, 2005. 188 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26731
Updated:
2018-12-17 12:44:33
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: