Konkurencinės rinkos paklausos vertinimas ir prognozavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkurencinės rinkos paklausos vertinimas ir prognozavimas
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2003.
Pages:
170 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Konkurencija / Competition; Pasiūla ir paklausa. Tiekimas / Supply and demand; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Valdymas / Management.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTSparčiai keičiantis rinkos sąlygoms, intensyvėjant konkurencijai ir sprendžiant aktualias įmonių verslo orientacijos problemas, ypač išaugo prognostinės informacijos, susijusios su bendra rinkos paklausa, poreikis. Efektyvus konkurencinės rinkos paklausos prognozavimas, kompleksiškai vertinant išorinės aplinkos veiksnių įtaką, vartotojų poreikius ir rinkos plėtros tendencijas, gali sumažinti sprendimų neapibrėžtumą. Be to, rinkos paklausos ir jos sąlygų nustatymas susijęs su priimamais svarbiais strateginiais sprendimais bendram įmonės tikslui ir palankiai vartotojų reakcijai konkurencinėje rinkoje pasiekti. Monografinio tyrimo tikslas - sukurti konkurencinės rinkos paklausos vertinimo ir prognozavimo modelį, integruojantį rinkos paklausos vertinimą, akcentuojant makroaplinkos ir pramonės rinkos aplinkos įtaką konkurencinės rinkos paklausai, bei prognozavimą, pagrįstą kiekybine duomenų sekų analize, ir dėl to leidžiantį padidinti rinkos paklausos prognozių konkurencinėse rinkose patikimumą. Knygos pradžioje išnagrinėta konkurencinės rinkos paklausos vertinimo ir prognozavimo samprata, veiksniai bei struktūra. Antrajame skyriuje aptarta konkurencinės rinkos paklausos vertinimo ir prognozavimo modelio struktūra ir etapai. Remiantis teorinio tyrimo rezultatais ir suformuotu konkurencinės rinkos paklausos vertinimo ir prognozavimo modeliu, sukurta baldų paklausos Lietuvoje vertinimo ir prognozavimo metodika ir atliktas empirinis tyrimas.Reikšminiai žodžiai: Baldų pramonė; Konkurencinė rinka; Makro aplinka; Paklausos prognozavimas; Paklausos vertinimas; Prognozavimas; Rinkos paklausa; Vertinimas; Competitive market; Evaluation; Evaluation of demand; Furniture industry; Macro environment; Markets demand; Prognosis of demand; Prognostication.

ENThe need for predictive information, related to the general market demand, has considerably increased due to rapid changes of market conditions, fiercer competition and when solving relevant issues of corporate business focus. Effective forecast of demand in competitive market by performing a comprehensive assessment of the influence of external environmental factors, consumers’ needs and market development trends, can reduce the uncertainty of decisions. Moreover, the establishment of demand in the market and its conditions is related to important strategic decisions being adopted aimed at the fulfilment of the overall objective of an enterprise and favourable consumers’ response in the competitive market. The monograph study is aimed at the development of the model for the assessment and forecast of the demand in the competitive market, which integrates the assessment of the demand in the market by emphasising the impact of macro environment and environment of the industrial market on the demand in the competitive market, as well as forecast based on the quantitative analysis of data sequences, which therefore improves the reliability of the forecast of the demand in competitive markets. The conception, factors and structure of the assessment and forecast of the demand in the competitive market are analysed at the beginning of the book. The second chapter deals with the structure and stages of the model for the assessment and forecast of the demand in the competitive market. The results of the theoretical research and the established model for the assessment and the forecast of the demand in the competitive market, the developed methodology for the assessment and forecast of furniture demand in Lithuania serve as a basis for the empirical study.

ISBN:
9955093668
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11972
Updated:
2017-05-13 17:40:06
Metrics:
Views: 133
Export: