Eksporto ir investicijų plėtra Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eksporto ir investicijų plėtra Lietuvoje
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2005.
Pages:
363 p
Notes:
Kiti aut.: Ona Gražina Rakauskienė, Romualdas Patalavičius, Manuela Tvaronavičienė, Kristina Kalašinskaitė, Vaida Lisauskaitė. Bibliografija.
Contents:
Santrumpos — Įvadas — Užsienio prekybos plėtra - vienas iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos augimo svertų — Lietuvos nacionalinės ekonomikos ir pasaulio ūkio sąveika — Tarptautinės prekybos koncepcijos — Eksporto svarba ir valdymas: Eksporto operacijų planavimas; Taktinis eksporto planavimas; Rėmimas eksportinėje įmonės veikloje — Lietuvos išorės ekonominių veiksnių analizė — JAV ekonomikos pakilimas — Europos ekonomika: ir nuosmukis, ir augimas — Vokietijos ekonomikos plėtra — Rusijos ekonominė padėtis — Ukrainos ekonomikos apžvalga — Baltarusijos komandinė ekonomika — Lenkijos ekonomikos postūmiai — Latvijos ekonomikos bruožai — Stabilus Estijos ekonomikos augimas — Lietuvos užsienio prekybos analizė — Lietuvos makroekonomikos laimėjimai — Lietuva - PPO narė — Lietuvos užsienio prekybos svarbiausios tendencijos ir problemos 1993-2003 m. — Lietuvos užsienio prekybos analizė 2004 metais — Lietuvos eksporto plėtros analizė iki įstojimo į ES — 1993-2004 metų eksporto raida — Eksporto struktūros analizė pagal šalių grupes: Ekonominių santykių su Europos Sąjunga plėtra; Eksporto į Nepriklausomų valstybių sandraugą kitimo tendencijos; Prekybiniai santykiai su Vidurio Europos laisvosios prekybos asociacijos šalimis — Eksporto struktūra pagal šalis: Pagrindinės Lietuvos eksporto partnerės; Eksporto į Vokietiją plėtra ir nuosmukis; Prekybiniai santykiai su JAV; Lietuvos prekyba su Latvija; Lietuvos ekonomikos atvirumo laipsnio analizė ir eksportui didėti įtaką darančių veiksnių nustatymas — Prekių grupių eksporto analizė — Užsienio prekybos ypatumai pagal pramonės šakas: Naftos produktų eksporto perspektyvumas; Aprangos ir tekstilės įmonių veikla tarptautinėse rinkose; Užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais; Medienos ir baldų pardavimas užsienio rinkoms; Statybos paslaugų eksportas —Užsienio investicijų plėtra Lietuvoje — Investicijų ekonominė esmė ir formos — Tiesioginės užsienio investicijos ir jas veikiantys veiksniai — Teisinis investicinės veiklos reglamentavimas Lietuvoje — Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė — Transnacionalinių korporacijų veikla Lietuvoje — Tiesioginių užsienio investicijų efektyvumo įvertinimas Baltijos šalyse — Lietuvos eksporto plėtros ir investicijų skatinimo strategija — Lietuvos ekonomikos augimo veiksniai — Lietuvos užsienio prekybos plėtros strateginiai tikslai — Lietuvos tarptautinės prekybos privalumų ir trūkumų analizė — Užsienio prekybos sąlygų kaitos, Lietuvai tapus ES nare, vertinimas — Eksporto plėtojimo potencialas, galimybės ir perspektyvos — Eksporto skatinimo strateginės kryptys ir įgyvendinimo priemonės: Eksporto plėtros bei skatinimo programos; Eksporto plėtros programa WES-2000; Eksporto plėtros ir skatinimo strategija — Lietuvos tarptautinių ekonominių santykių vizija ir misija — Konkretaus atvejo - Lietuvos įmonės „Aleta“ užsienio prekybos analizė — Įmonės veiklos apibūdinimas: Sutarčių su užsienio partneriais sudarymas ir prekių pristatymas; Prekių asortimentas bei ypatybės — Konkurenciniai įmonės pranašumai — Įmonės „Aleta“ eksporto efektyvumo įvertinimas — Įmonės „Aleta“ eksporto plėtros strategija: Vokietijos rinkos ir prekybos sąlygų analizė; Pagrindiniai įmonės plėtros tikslai ir eksporto plėtros etapai; Prioritetinės įmonės veiklos kryptys; Strategijos įgyvendinimo organizavimas ir priežiūra — Baigiamasis žodis — Literatūra — Teisės aktai — Strategijos — Statistiniai leidiniai — Kiti informaciniai šaltiniai — Priedai.
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Eksportas. Importas / Export. Import; Investicijos / Investments; Prekybos politika / Trade policy.
Summary / Abstract:

LTLietuvai tapus ES nare, šaliai atsivėrė visiškai naujos galimybės, susijusios su šiuo nauju statusu. Šiame kontekste ypač didėja užsienio prekybos ir užsienio investicijų reikšmė nacionalinei ekonomikai. Juolab, kad eksporto plėtra ir investicijų skatinimas Lietuvoje yra svarbiausi šalies ekonomikos augimo svertai. Šių sričių skatinimas daro teigiamą įtaką ir kitiems šalies ekonomikos rodikliams - darbo užmokesčio didėjimui, nedarbo mažėjimui, užimtumo augimui. Lietuvai labai svarbu užimti savo nišą pasaulio ir Europos Sąjungos rinkoje, skatinti ekonomikos augimą ir gyvenimo gerovės kilimą, priartėti prie Europos Sąjungos šalių. Monografijoje autoriai nagrinėja esmingus klausimus, susijusius su užsienio prekyba, ypač eksportu bei užsienio investicijomis Lietuvoje. Leidinyje taip pat pateikiama konkrečios įmonės užsienio prekybos analizė. Lietuvos užsienio prekyba analizuojama kaip pasaulinės ekonomikos sudedamoji dalis: aptariama Lietuvos prekybos partnerių ekonominė raida, išsamiai dėstomos Lietuvos eksporto plėtros tendencijos. Užsienio investicijos nagrinėjamos kaip reiškinys, veikiantis valstybės ekonominę plėtrą. Leidinyje pateikiamas naujas požiūris į užsienio investicijų efektyvumą, atskleidžiamas investicijų ir eksporto ryšys. Autoriai daug dėmesio skiria ekonominei valstybės užsienio prekybos ir investicijų skatinimo politikai. Monografija skiriama aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, verslininkams, politikams, mokslininkams ir visiems, kurie domisi Lietuvos ekonominės plėtros klausimais.Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos plėtra; Eksportas; Eksporto planavimas; Eksporto plėtra; Eksporto strategija; Eksportuojanti įmonė; Investicijos; Investicijų strategija; Išorinė verslo aplinka; Prekyba; Tiesioginės užsienio investicijos; Užsienio investicijų efektyvumas; Užsienio prekyba; Economic development; Export; Export development; Export planning; Export strategy; Foreign direct investment; Foreign investment efficiency; Foreign trade; Investment; Investment strategy; The exporting company; The external business environment; Trade.

ENAs Lithuania entered the EU, the country faced completely new opportunities related to this status. In this context, there is particularly important role of foreign trade and foreign investment for the national economy. Even more so, export development and encouragement of investment in Lithuania are key levers for growth of national economy. Encouragement in these fields has positive effect on other indicators of national economy, incl. increase in salary, cut in unemployment and job creation. It is imperative that Lithuania takes its place in the global and EU market, encourages economic growth and improvement of quality of life, thereby getting closer to the EU member states. The authors of the monograph examine key issues related to foreign trade, especially export and foreign investment in Lithuania. The publication also provides analysis of foreign trade at a given company. Foreign trade in Lithuania is analysed as an integral part of the global economy: it discusses economic development of trade partners of Lithuania and provides a full analysis of trends in the Lithuanian export development. Foreign investment is examined as a phenomenon, affecting national economic growth. The publication provides a novel view on the efficiency of foreign investment and reveals link between investment and export. The authors focus on economic policy encouraging national foreign trade and investment. The monograph is intended to students and lectures at higher education institutions, businessmen, politicians, scientists and everyone interested in Lithuanian economic development.

ISBN:
9986059372
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31446
Updated:
2021-02-10 20:26:56
Metrics:
Views: 148
Export: