Asmens prekės ženklo formavimo ypatumai muzikos rinkoje (Lietuvos muzikos atlikėjų pavyzdžiu)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens prekės ženklo formavimo ypatumai muzikos rinkoje (Lietuvos muzikos atlikėjų pavyzdžiu)
Alternative Title:
Peculiarities of personal branding in music market (Case study of Lithuanian performers)
In the Journal:
Keywords:
LT
Muzika / Music; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu ir praktiniu aspektu analizuojami asmens prekės ženklo formavimo ypatumai Lietuvos muzikos rinkoje. Muzikos rinkoje dėl sukurto / kuriamo asmens prekės ženklo atlikėjas tampa konkurencinga „preke“, kuri lengvai identifikuojama iš kitų „prekių“ daugumos ir įgauna vartotojiškos produkcijos įvaizdį. Sąmoningai formuoti savąjį prekės ženklą reikalingas tam tikras procesas, kuris dažniausia apima tokius etapus: prekės ženklo vystymas, prekės ženklo elementų formavimas ir komunikacijos priemonių parinkimas. Nustatyta, kad Lietuvos atlikėjų atveju elgesys įvertintas kaip vienas svarbiausių elementų muzikos rinkoje formuojant atlikėjų prekės ženklą, tuo tarpu „žvaigždės“ sceninis vardas, sulauksiantis daugiausia palankumo, turėtų būti slapyvardis, turintis prasmę. Lietuvos „žvaigždėms“ ne tik svarbu turėti gerą balsą , tačiau kaip prekės ženklo elementą vizualizuojant reikalinga pabrėžti plaukų grožį, taisyklingą kūno laikyseną ir sportinę kūno formą. Lietuvoje prekės ženklą muzikos rinkoje pristatyti ir vystyti galima per tokias palankiausiai klausytojų vertinamas priemones: radijo stotys, muzikiniai kanalai, įvairios muzikinės laidos ir projektai. Komunikacijoje, remiantis atlikto tyrimo rezultatais, reikėtų akcentuoti atlikėjo gyvenimo tikslus, santykius su klausytojais, vertybes ir pasiekimus ne tik muzikos srityje. Straipsnyje taip pat pateikiama asmens prekės ženklo modelio projekcija, kuri gali pasitarnauti kaip pradinė pozicija kuriant Lietuvos muzikos „žvaigždžių“ prekės ženklus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmens prekės ženklas; Atlikėjas; Muzikos rinka; Prekės ženklo formavimo etapai; Music market; Performer; Personal brand; Stages of personal branding process.

ENThe article analyses theoretical and practical aspects of the formation peculiarities of a personal trademark in the Lithuanian music market. In the music market, because of the already created trademark or the trademark that is still under the creation process, an artist becomes a competitive “item” that is easily distinguishable between other “items” and acquires the image of the consumer-oriented production. In order to consciously form a personal trademark, a special process is needed; usually, the stages of the process are the following: development of a trademark, formation of elements of a trademark and selection of communication means. It is determined that the behaviour of artists is considered to be one of the most important elements while creating a trademark in the music market; whereas the stage name of a “star” should be a meaningful pseudonym in order to be accepted more favourably. For Lithuanian “stars” it is not enough to have a good voice, they must emphasize the beauty of their hair, correct posture and athletic body as an element of the trademark. In Lithuanian music market, the trademark may be presented and developed by the following means that are favourably evaluated by an audience: radio stations, music channels, various music shows and projects. According to the results of the performed research, the aims of an artist, the relationship with the audience, the values and achievement in other fields than the music shall be emphasized in the communication. The article also contains the projection of a personal trademark that may be useful as an initial position when creating trademarks for Lithuanian music “stars”.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30386
Updated:
2018-12-17 12:52:41
Metrics:
Views: 73    Downloads: 30
Export: