Zanavykų šnektos žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Zanavykų šnektos žodynas
Editors:
  • Sakalauskienė, Vilija, aut, redagavimas [aut, edt]
  • Pupkis, Aldonas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003-2006.
Pages:
3 t
Contents:
T. 1: A-K / [teksto autorės Janina Švambarytė, Giedrė Čepaitienė; redagavo Aldonas Pupkis (vyriausiasis redaktorius), Klementina Vosylytė] — T. 2: L-R / [teksto autorės: Rima Bacevičiūtė ... [et al.] — T. 3: S-Ž / [teksto autorės: Rima Bacevičiūtė, Ritutė Petrokienė, Vilija Sakalauskienė, Klementina Vosylytė; redagavo: Vilija Sakalauskienė (vyriausioji redaktorė), Klementina Vosylytė].
Keywords:
LT
19 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŽodyne pateikiama vakarų aukštaičių kauniškių tarmės zanavykų šnektos leksika. Žodynas, parengtas pagal išsamiųjų tarminių žodynų rengimo principus, atspindi bendrinės kalbos pamatu tapusios šnektos leksinę ir gramatinę sistemą. Į jį sudėti visi iš gyvosios kalbos ir rašytinių šaltinių surinkti žodžiai, iliustruojami užrašytais sakiniais. Nedaromas skirtumas tarp lietuviškos ir skolintinės leksikos (tik nurodomi žodyno skoliniai - sutrumpinimu svet. ir hibridiniai dariniai - hibr.), bet neįvardijami nei reikšmės, nei sintaksės vertiniai. Žodynas atspindi XIX a. II pusės-XX a. zanavykų šnektos leksiką, gramatikos, iš dalies ir fonetikos ypatybes.Reikšminiai žodžiai: Zanavykų šnekta; Dialektologija; Žodynas; Dialectology; West Highland subdialect; Dictionary.

ENThe dictionary presents the lexis of zanavykai sub-dialect of Western Aukštaitian Kaunas dialect. The dictionary, compiled according to the principles of comprehensive dialectal dictionaries, reflects the lexical and grammatical system of the sub-dialect that has become the basis for the standard language. It contains all words collected from speech and written sources, illustrated by sentences. No difference between Lithuanian and borrowed lexis is made (only loanwords of the dictionary are indicated by the abbreviation svet. and hybrid formations by hibr.); however, neither meaning nor syntax loan translations are indicated. The dictionary reflects the lexis, grammar and partially phonetic peculiarities of zanavykai sub-dialect of the second half of the 19th c. – the 20th c.

ISBN:
5420015056 (bendras); 5420015048 (T. 1); 5420015501 (T. 2); 5420015900 (T. 3)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11966
Updated:
2016-09-22 17:08:44
Metrics:
Views: 205
Export: