Etnonimo cigonas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėEtnonimo cigonas/čigonas raiška ir semantika lietuvių kalboje
Kita antraštėForm and semantics of the ethnonym cigonas/čigonas [‘Gypsy’] in Lithuanian
AutoriaiŠvambarytė-Valužienė, Janina
LeidinyjeValoda - 2005. Valoda dažādu kultūru kontekstā . 2005, P. 186-192
Reikšminiai žodžiai
LTEtnonimas "čigonas"; Raiška; Žodynai
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aptariamas etnonimas cigonas / čigonas. Ši romų etninė grupė per Lenkiją atkeliavo į Lietuvą XV a. Lietuvos įstatymai jų nevaržė: čigonai turėjo visas piliečių teises, buvo skiriama čigonų karaliaus ir vyresniojo institucija. Dabartiniai Lietuvos čigonai yra trijų etninių grupių: istorinė, gausiausia – litovska roma (jai priklauso ir Vilniaus krašto čigonai, besivadinantys polska roma), pasienyje su Latvija gyvena lotfiska roma, Vilniaus mieste – po II -ojo pasaulinio karo atsikėlę kotliarai. Lietuvių kalbos tarmėse vartojamas cigonas, o bk - čigonas. Straipsnyje aptariami ir įvairūs vediniai su pamatiniu žodžiu cigonas / čigonas. Autorė išryškina šios leksinės grupės vienetų semantiką, fiksuotą Lietuvių kalbos, tarmių, palyginimų, frazeologijos, vietovardžių, pavardžių ir pravardžių žodynuose. Lietuviai vertina šią etninę grupę pagal išvaizdą, charakterio bruožus, gyvenimo būdą ir veiklą. Etnonimo ir vedinių semantinė raiška neigiama: nusakomas lietuviams nepriimtinas gyvenimo būdas (nesėslumas), netipiška apranga ir išvaizda (tamsus gymis, aprangos spalvinė gama), tam tikri charakterio ir elgesio bruožai (vagiliavimas, įkyrumas, tingėjimas dirbti), keistas elgesys (šokiai, dainos), vaikų auklėjimo nuostatos. Etnonimo vediniai funkcionuoja kalboje ne tik kaip bk žodžiai, bet ir kaip botanikos, muzikos, kulinarijos, namų apyvokos terminai. Vietovardžių nebuvimas, reti asmenvardžiai ir pravardžių gausa išryškina savas / svetimas opoziciją ir patvirtina bendraeuropinę nuostatą šios tautos atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the ethnonym cigonas/čigonas [‘Gypsy’]. Lithuanian statutes did not discriminate against Gypsies: they had full civil rights, with an elected monarch and council of elders. In present day Lithuania the Gypsies are composed of three ethnic groups: the largest group with the longest history in Lithuania is the litovska roma (to which the Gypsies of the Vilnius region – who also call themselves polska roma – belong); the lotfiska roma, who live along the border with Latvia; and the kotliarai, who have settled in the city of Vilnius since WWII. Some Lithuanian dialects pronounce the word cigonas, while in Standard Lithuanian it is čigonas. The article discusses various derivative or compounded words based on the root cigonas / čigonas. The author clarifies the semantics of units from this lexical group as found in dictionaries of Standard Lithuanian, dialects of Lithuanian, similes, phraseologisms, place names, surnames and nicknames. The semantics of the ethnonym and derivative or compounded words is negative: it connotes to Lithuanians an unacceptable lifestyle, untypical clothing and appearance, certain behavioural and character traits, outlandish behaviour and improper upbringing of children. The lack of place names derived from or compounded with the ethnonym, the rare use (by Lithuanians) of Gypsy-origin personal names, and the abundance of pejorative terms for Gypsies all point to an us/them attitude, which confirms that Lithuanians share a pan-European attitude toward this ethnic group.

ISBN9984142736
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3473
Atnaujinta2013-04-28 15:53:16
Metrika Peržiūros: 2