Lietuvos vokiečiai lietuvių etninės kultūros erdvėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vokiečiai lietuvių etninės kultūros erdvėje
Alternative Title:
Lithuania’s German people in space of Lithuanian ethnoculture
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 3 (36), p. 121-138
Keywords:
LT
18 amžius; 14 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas 2002–2005 m. atliktas tyrimas, kurio tikslas – ištirti vokiečių ir lietuvių kaimynystės poveikį tiek vienai, tiek kitai etninei kultūrai, nustatyti vokiečių kultūrinio skverbimosi į lietuvišką erdvę padarinius. Remdamasi istorine medžiaga, lingvistiniais tyrimais ir pateikėjų informacija, straipsnio autorė surinko kalbinių ir etninės lietuvių kultūros duomenų, kurie pagrindžia kultūrinio perėmimo teoriją. Darbe lyginami tik Suvalkijos ir Klaipėdos krašto duomenys. Suvalkijos teritorijoje vokiečiai ir lietuviai kaimynystėje pradėjo gyventi nuo XIV amžiaus. XX amžiuje patys vokiečių kilmės Suvalkijos gyventojai jau nebebuvo išlaikę ne tik vokiškų papročių, bet dažnai ir kalbos – visiškai sulietuvėjo. Klaipėdos krašte, kuris XIII–XVII amžiais nors ir priklausė Prūsijai, buvo gana taikus, įvykiai klostėsi kiek kitaip: stipri politinė germanizacija prasidėjo tik XVIII a. ir tęsėsi iki XX a. pradžios. Lingvistiniu požiūriu lietuvių etninė kultūra buvo paveikta dvejopai: per vokiečių kilmės antroponimus ir germanizmus. Etninę kultūrų asimiliaciją labiausiai veikė natūralus vokiečių susigyvenimas su lietuviais Lietuvos ir Prūsijos pasienio kaimuose. Kitaip nei Klaipėdos krašte, kur germanizacija buvo vykdoma dirbtinai ir priverstinai, Suvalkijoje šis procesas buvo natūralus ir vyko kita kryptimi – vokiečiai lietuvėjo. Kaimyninių santykių teorija pasitvirtino – tiek lietuviai, tiek vokiečiai buvo veikiami vieni kitų kultūrų. Vis dėlto tautinė mažuma ilgainiui prarado savo tautinį tapatumą.Reikšminiai žodžiai: Antroponimai; Antroponimika; Etniniai bruožai; Etninė kultūra; Germanizmai; Lietuviai; Vokiečiai; Anthroponyms; Antroponyms; Ethnic characteristics; Ethnic culture; Germanisms; Germans; Lithuanians.

ENThis article presents the research, performed in 2002–2005, the purpose of which was to explore the influence of Lithuanian – German neighbourhood to the ethnic cultures of these two nationalities and to establish consequences of the German culture intrusion into Lithuanian space. There is analyzed, what influence was in the Lithuanian lingual field, including germanisms and antroponyms, and what was in Lithuanians opinion the international significance of so nearly neighborhood between two different nationalities in the local ethnic culture. [text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33970
Updated:
2018-12-17 11:54:45
Metrics:
Views: 57    Downloads: 17
Export: