Pietinių vakarų aukštaičių šiaurinės šnektos dialektizmai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietinių vakarų aukštaičių šiaurinės šnektos dialektizmai
Alternative Title:
Dialectisms of the Northern dialect of the Southern part of Western Highlanders
Keywords:
LT
Leksiniai dialektizmai; Semantiniai dialektizmai; Darybiniai dialektizmai; Okazionalizmai; Izoglosa.
Summary / Abstract:

LTPietinių vakarų aukštaičių šiaurinė šnekta, kaip viena lietuvių vakarinio arealo tarmių, yra mažiausiai pakitusi ir išlaikiusi daugiau archajiškų bruožų negu gretimos šnektos. Kiekviena tarmė turi ne tik savitą fonetinę struktūrą, bet ir savitą leksinę sistemą. Tarmių ir bendrinės kalbos leksikos sąveikos procesas yra įdomus ir sudėtingas reiškinys, skatinantis tyrinėti ir skelbti tarminę leksiką. Straipsnyje siekiama plačiau panagrinėti leksinius šnektos skirtumus bei pakitimus. Čia aptariami leksiniai, semantiniai bei darybiniai dialektizmai. Pateikiant šnektos leksiką, neišvengiama naujadarų – okazionalizmų. Toks darinys, iš pradžių buvęs to laiko naujadaras, vėliau tampa pastoviu žodžiu, sudarytu pagal tarmės dėsnius. Dialektizmus (leksinius, semantinius, darybinius) iš vartosenos stumia du pagrindiniai ir svarbiausi veiksniai: 1) iš bendrinės kalbos ateinantys visos tautos vartojami terminai; 2) išnykstančios realijos, įvairūs gyvenimo reiškiniai. Dialektizmai – tai nykstantis leksikos sluoksnis, svarbus kalbos istorijai ir dialektologijai, tai vertinga medžiaga diferenciniam tarmės žodynui. [Iš leidinio]

ENThe northern dialect of south-west Aukštaitian, as one of the Lithuanian dialects of the western range, is the least altered and has retained more archaic traits than adjacent dialects. Every dialect has not only a unique phonetic structure, but also a unique lexical system. The process of the relationship between the lexicon of the dialect and the standard language is an interesting and complex phenomenon which encourages investigating and announcing the dialectal lexicon. The article purports to investigate the differences and changes of the dialectal lexicon more thoroughly. Lexical, semantic and derived dialectisms are analysed here. In presenting the dialectal lexicon, neologisms - nonce words – are not avoided. A derivative, which is a neologism of the time, later on becomes a permanent word formed according to the rules of the dialect. Dialectisms (lexical, semantic, derivations) are expelled from common use by two most significant factors: 1) terms from the standard language that are used by the whole nation; 2) disappearing realities, various phenomena of life. Dialectisms are a disappearing layer of lexicon which is important for the history of the language and dialectology; it is a valuable material for a differential vocabulary of the dialect.

ISBN:
9984143368
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6252
Updated:
2013-04-28 16:23:22
Metrics:
Views: 4
Export: