Zanavykų tekstilės tradicijos : XIX a. - XXI a. pradžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Zanavykų tekstilės tradicijos: XIX a. - XXI a. pradžia
Alternative Title:
Zanavykai textile traditions: 19th century - beginning of the 21st century
Publication Data:
Vilnius : Technologija, 2010.
Pages:
431 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Audimo tradicijos; Audiniai; Liaudies menas; Tapatumas; Tautosaka; Tekstilė; Terminai; Tradicinė tekstilė; Tradicinės juostos; Verpimas; Zanavykija; Zanavykų kraštas; Drapery; Folk art; Folklore, identity; Spinning; Textile; Textile terms; Traditional sashes; Traditional textile; Weave traditions; Zanavykai region.
Contents:
Pratarmė — Santrumpos — Įvadas: Darbo metodika ir šaltinių apžvalga; Lauko tyrimai; Lietuvos muziejų tekstilės rinkiniai; Zanavykų tekstilės eksponatai leidiniuose; Spausdinti šaltiniai; Rankraščiai ir garso įrašai; Audimo raštų rinkinys — Audimo tradicijos — Verpalų ir staklių paruošimas audimui: Žaliava; Verpimas; Balinimas ir dažymas; Audimo staklės; Staklių užtaisymas; Juostų audimas — Audėjos ir audimas: Kaip ir kada austa?; Audimo tikslai; Audėjos ir audėjai; Audimo raštų kūryba ir plitimas — Tekstilė kasdieniame, šventiniame gyvenime ir ritualuose: Interjero puošyba; Vestuvės; Krikštynos, įvesdinimas į bažnyčią; Laidotuvės; Įsimintinos datos ir progos; Bažnyčios audiniai — Tekstilė ir audimas tautosakoje: Tikėjimai, prietarai; Dainos; Mįslės; Posakiai, patarlės, priežodžiai; Pasveikinimai; Pasakojimai; Humoristiniai papročiai, pokštai — Audinių raštai — Audimo būdai ir raštai — Interjero audiniai: Lovatiesės; Bažnytiniai užtiesalai; Šarvonės; Staltiesės; Rankšluosčiai; Patalynė; Gūnios, dekiai; Sienų kilimėliai; Takai ir kilimai — Apranga: Drabužių audiniai; Sijonai; Liemenės; Prijuostės; Skarelės; Užsupalai — Juostos: Rinktinės juostos ir jų ornamento vietinis supratimas; Rinktinių juostų spalvos; Kitos juostų rūšys; Juostos XX amžiuje — Zanavykų tekstilė: etnokultūrinio tapatumo raiška ir ieškojimai — Tradicinės tekstilės paveldas šeimose — Etnografinis tekstilės žodynas: Žodyno pobūdis ir sandara; Apie pavadinimus; Žodynas — Išvados — Išnašos — Iliustracijų sąrašas: Žemėlapiai; Lentelės; Diagramos; Paveikslai; Nuotraukos; Brėžiniai — Muziejų eksponatai — Literatūra: Rankraščiai ir garso įrašai; Knygos ir straipsniai — Pateikėjai — Priedai —Audimo raštų brėžiniai: Užtiesalų audimo raštai; Staltiesių audimo raštai; Rankšluosčių audimo raštai; Kilimėlių audimo raštai; Takų audimo raštai; Kilimų audimo raštai; Rinktinių juostų audimo raštai — Summary — Rodyklės: Asmenvardžiai; Vietovardžiai; Tekstilės žodyno rodyklė.
Keywords:
LT
Audimo tradicijos; Audiniai; Paveldas / Heritage; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Tautodailė. Liaudies menas / Ethnic art. Folk art; Tautosaka / Folklore; Tekstilė; Tradicinė tekstilė; Tradicinės juostos; Verpimas; Zanavykija; Zanavykų kraštas.
EN
Drapery; Folk art; Folklore, identity; Spinning; Textile terms; Textile; Traditional sashes; Traditional textile; Weave traditions; Zanavykai region.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje tyrinėjamos Zanavykų krašto audimo tradicijos, aptariamas muziejuose sukauptas zanavykų tekstilės paveldas ir naujos žinios apie kaimo audimo tradicijas, surinktos 2005–2009 metais etnografiniuose lauko tyrimuose Šakių ir Kauno rajonuose. Knyga atskleidžia šio krašto liaudies audimo tradicijų ir papročių raidą, namų darbo tekstilės paveldo lokalinius savitumus, audėjų patirtį, visuomenės požiūrį į audimo amatą ir rankų darbo audinius. Tyrinėjant Zanavykijos krašto tradicinės tekstilės paveldą ir audimo tradicijų ypatumus, siekta atskleisti ir jų reikšmę zanavykų etnokultūrinio tapatumo raiškoje. Kartu knygoje pateikti tautosakos pavyzdžiai, etnografinis tekstilės terminų žodynas, audinių iliustracijos ir audimo raštų rinkinys skirti pristatyti autentiškus pavyzdžius, suteikti praktinės naudos besidomintiems audimu. Daug dėmesio knygoje skirta įvairiai audimo technikai. Atskleidžiami ne tik būdingiausi, bet ir mažiau paplitę audinių raštai, gretinami tradiciniai ir nauji audimo pavyzdžiai, aptariamas jų paplitimas kasdienėje, šventinėje ir sakralioje aplinkoje. Taip visapusiškai atskleidžiamas kaimo audininkystės tradicijų palikimas, prisidedant ne tik prie mokslinio, kultūrinio ir tautinio tapatumo išsaugojimo, bet ir prie audimo amato gaivinimo. Nors regiono tapatybę aiškiau išreiškia tautinis kostiumas, namų audimo tradicija ir audiniai taip pat lieka kultūrine ir istorine vertybe, kurią svarbu išsaugoti, plėtoti ir perduoti ateities kartoms.

ENThe monograph focuses on the traditions of weaving in the Zanavykai region, discusses the textile heritage of Zanavykai accumulated in museums and new information about the rural weaving traditions collected in ethnographic fieldworks carried out in Šakiai and Kaunas districts in 2005–2009. The book reveals the development of folk weaving traditions and customs of this region, the local characteristics of home-made textile heritage, weavers’ experience, and public attitude towards the craft of weaving and hand-made fabrics. The analysis of the traditional textile heritage and the peculiarities of weaving traditions of the Zanavykai region attempted to reveal their significance for the expression of ethnocultural identity of Zanavykai. The book also gives examples of folklore, the ethnographic glossary textile terms, illustrations of fabrics and a collection of weaving patterns to show the authentic examples and provide practical benefit. The book pays considerable attention to different weaving techniques. It reveals not only the most typical, but also less popular patterns, compares traditional and new weaving examples, discusses their spread in common, festive and sacral environment. The heritage of rural weaving traditions is revealed, thus contributing not only to the preservation of the scientific, cultural and ethnic identity, but also to the revival of the craft of weaving. Although regional identity is better expressed by a national costume, the tradition and fabrics of home weaving are also a cultural and historical value that must be preserved, cherished and transmitted to future generations.

ISBN:
9789955258834
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33201
Updated:
2021-03-29 19:28:16
Metrics:
Views: 82
Export: