Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių liaudies terminijos sinonimija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių liaudies terminijos sinonimija
Alternative Title:
Synonymy of folk names for houses and their main parts
In the Journal:
Terminologija. 2010, 17, p. 130-142
Keywords:
LT
Gyvenamojo namo ir jo dalių liaudies terminai; Liaudies terminologija; Liaudies terminų sinonimija; Namo ir jo dalių terminai; Sinonimija; Terminai; Terminija / Terminology.
EN
Folk terminology of houses, their parts; Folk terminology; Synonymy of folk names; Synonymy; Terminology; Terms of building and constructions; Terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama liaudies terminų, žyminčių gyvenamąjį namą ir pagrindines jo dalis, sinonimija. Sinoniminiai terminai analizuojami įvardijamų dalykų, kilmės ir sudaromų eilučių ilgumo atžvilgiais. Gyvenamasis namas ir jo dalys gyvojoje kalboje įvardijami didelėmis sinonimų grupėmis. Dviejų, trijų arba keturių sinonimų eilutėmis vadinama tik trečdalis sąvokų. Didžiausios yra gyvenamojo namo, prasto gyvenamojo namo, pereinamosios patalpos ir priestato pavadinimų grupės – jas sudaro daugiau nei po dvi dešimtis sinonimų. Sinoniminis įvardijimas būdingas gimininėms sąvokoms ir tik kelios rūšinės sąvokos vadinamos sinoniminiais terminais. Gyvenamojo namo ir jo dalių pavadinimų sinonimijos gausumas ir įvairovė sietina su liaudies terminijos išraiškos priemonių įvairove, vartojimo regioniškumu ir įvardijamų dalykų raida. Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių sinonimija yra nevienakilmė. Lietuviški terminai sudaro daugiau nei pusę visų sinoniminių terminų. Svetimos kilmės terminai sudaro daugiau nei ketvirtadalį, hibridiniai – apie šeštadalį visų terminų. Iš svetimos kilmės sinonimų dažniausiai pasitaiko slavizmų – jais aptariami dalykai vadinami keturis kartus dažniau nei germanizmais. Didžioji svetimos ir mišrios kilmės terminų dalis bendrinės kalbos požiūriu yra svetimybės. Nagrinėjami sinonimai siejasi ir daugiareikšmiškumo ryšiais. Daugiausia tai panašius daiktus – skirtingos paskirties patalpas ar skirtingas konstrukcijas žymintys terminai. Šiek tiek mažiau terminų, susijusių metoniminiais ryšiais ir įvardijančių gyvenamąjį pastatą ir jo sudedamąją dalį ar patalpą.

ENThis article deals with the synonymy of folk terminology of houses, their parts, rooms and constructions. Large groups of synonyms are used to name houses and their parts. Only one third of the concepts are names with lines with two, three or four synonyms. The biggest groups of names are names of dwelling houses, poor dwelling houses, transitional premises and annexes. They have more than two dozens synonyms each. Synonymous naming is characteristic to close concepts and only several specific concepts are referred to with synonymous terms. The variety of names of dwelling houses and their parts is related to the variety of means of expression of folk terminology, its regional and the development of the concepts. Synonyms of dwelling houses and their main parts are not of one and the same origin. Lithuanian terms comprise more than half of all synonymous terms. Terms of foreign origin make more than one fourth, hybrid terms – about one sixth of all terms. The most frequent synonyms of foreign origin originate from Slavic languages. They are used four times more frequently than terms of Germanic origin. The major share of terms of foreign and mixed origin is barbarisms. The analysed synonyms are also multi-meaningful. They mostly refer to premises of similar purpose and terms denoting different constructions.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28947
Updated:
2018-12-17 12:50:42
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: