Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių rūšiniai liaudies terminai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių rūšiniai liaudies terminai
Alternative Title:
Specific folk terms naming the dwelling house and its main parts
In the Journal:
Terminologija. 2011, 18, p. 142-153
Keywords:
LT
Gyvenamasis namas; Hibridai; Lietuviški terminai; Rūšiniai statybos liaudies terminai; Skoliniai; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Terminai.
EN
Borrowings; Dialectal vocabulary; Dwelling house; Folk terms of dwelling constructions; Hybrid; Hybrids; Lithuanian terms; Loanwords; Specific folk building terms; Terminology.
Summary / Abstract:

LTSąvokų pasiskirstymas pagal tam tikrus santykius būdingas ne tik mokslo terminijai. Liaudies terminijoje specialiosios sąvokos skirstomos pagal įvairius ryšius. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip sąvokų giminės ir rūšies santykiai atsiskleidžia gyvenamąjį namą ir pagrindines jo dalis žyminčioje terminijoje. Straipsnio tikslas – išnagrinėti gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių rūšinius terminus pagal žymimas sąvokas, kilmę ir tarpusavio ryšius. Iš viso straipsnyje analizuojami 248 skirtingi gimininiai ir rūšiniai statybos liaudies terminai. Hierarchijos požiūriu gyvenamąjį namą ir pagrindines jo dalis žyminti terminija yra nesudėtinga – dvi sąvokas žymintys 34 terminai turi ir hiperonimų, ir hiponimų, t. y. eina gimininiais ir rūšiniais. Rūšiniai terminai dažniausiai fiksuoja paskirties požymius: konstrukcijos, vertės ir kokybės, dydžio ir vietos požymius. Gyvenamąjį namą pavadinantys rūšiniai terminai dažniausiai žymi vertės ir kokybės požymius, namo patalpas ir priestatus – paskirties ir vietos požymius. Gyvenamojo namo konstrukcines dalis įvardijantys terminai dažniausiai fiksuoja konstrukcijos požymius. Pagal kilmę didžioji rūšinių terminų dalis yra lietuviški, skolinių ir hibridinių terminų yra gerokai mažiau. Kilmės požiūriu rūšiniai terminai beveik nesiskiria nuo gimininių. Gimininiai terminai taip pat daugiausia reiškiami savos kalbos priemonėmis. Didžioji gyvenamąjį namą ir pagrindines jo dalis įvardijančių rūšinių terminų dalis yra susiję sinoniminiais ryšiais.

ENDistribution of concepts according to certain relations is characteristic not only of scientific terminology. Special concepts are grouped by various relations in folk terminology. The paper investigates how the generic and specific relations of concepts are revealed in terms denoting the dwelling house and its main parts. The paper aims to examine the specific terms naming the dwelling house and its main parts according to named concepts, their origin and relations. The total of 248 different generic and specific folk terms of construction are analysed in the paper. The hierarchy of terms naming the dwelling house and its main parts is simple: 34 terms denoting two concepts have both hyperonyms and hyponyms, i.e. they are both generic and specific. Specific terms most often indicate purpose: the characteristics of construction, value and quality, size and place. The specific terms naming the dwelling house mainly indicate the features of value and quality, while those naming the premises and annexes of the house – the features of purpose and place. The terms naming the construction parts of the dwelling house mainly indicate the characteristics of construction. According to the origin, the majority of specific terms are Lithuanian words, whereas loanwords and hybrid terms are much rarer. The origin of generic and specific terms is quite similar. Generic terms are also most often expressed by own language means. The majority of specific terms naming the dwelling house and its main parts are related by synonymic relations.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35821
Updated:
2018-12-17 13:09:43
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: