XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai
Alternative Title:
21st century challenges: organisations and society changes
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2006.
Pages:
548 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1 skyrius. Naujos visuomenės formavimas: prielaidos ir perspektyvos — 2 skyrius. Žinių visuomenė ir organizacijų pokyčiai — 3 skyrius. Strateginiai organizacijų raidos ir plėtros komponentai — 4 skyrius. Organizacijų transformacijos — 5 skyrius. Organizacijų valdymo inovacijos — 6 skyrius. Elektroninė valdžia - modernios visuomenės prioritetas — The 21st century challenges: organisations and society changes — Literatūra.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTXXI amžius - informacijos, žinių visuomenės, žiniomis grįstos ekonomikos amžius, kuriame ryškūs visuomenės, verslo ir valdžios pokyčiai. Monografijoje nagrinėjama visuomenėje vykstantys procesai ir aktuali strateginė organizacijų transformacijos, plėtros, inovacijų valdymo ir veiklos diversifikacijos problematika. Mūsų amžiuje vis didesnę reikšmę įgyja valdžios veiklos skaidrumas, priešinimasis korupcijai, piliečių dalyvavimas valstybės valdyme - tai sėkmingai spręsti padėtų elektroninės valdžios suformavimas. Šios monografijos tikslas - sistemiškai apžvelgti pasaulyje vykstančius pokyčius, įvertinti organizacijų vietą globalioje erdvėje ir formuoti strategijas, numatančias veiklos diversifikavimą bei naujų organizacinių valdymo struktūrų diegimą, bei suvokti elektroninės valdžios poveikio visuomenei ir verslui ypatumus. Monografija skirta vadybos ir administravimo mokslo krypties mokslininkams, doktorantams, magistrantams, taip pat ūkio subjektų ir valdžios institucijų vadovams bei specialistams. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Informacinė visuomenė; Organizacijos vadybos pokyčiai; Organizacijų veiklos diversifikacija; Verslo koncentracija; IRT strategija; Virtualios organizacijos; Viešasis sektorius; Elektroninė valdžia; The information Society; Organizational management changes; Diversification of organizations; Business concentration; ICT strategy; Virtual organizations; Public sector; E-government.

ISBN:
9955280573
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78612
Updated:
2020-08-21 18:56:28
Metrics:
Views: 81
Export: