Importance of labour market forecasting in making a career choice

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Importance of labour market forecasting in making a career choice
Alternative Title:
Darbo rinkos prognozavimo svarba renkantis profesiją
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 2 (12), p. 184-193
Summary / Abstract:

LTDarbo rinkoje, kurioje įprasta keisti darbą kurioje verslas nuolat išgyvena organizacinius pokyčius ir sparčiai vystosi technologijos, darbdaviai visada ieško lanksčių, naujovių nebijančių, ryžtingų ir prisitaikyti gebančių darbuotojų (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Verslumo ugdymo ir Lisabonos darbotvarkės). Statistiškai darni regiono plėtra yra labai tampriais ryšiais susijusi su verslumu, nes įtakojama verslių asmenybių darbo rinka tampa dinamiškesnė, sumažėja nedarbo lygis. Tačiau Lietuvoje vis dar stinga verslių asmenybių, darbdaviai susiduria su gerai savo profesiją išmanančių specialistų stygiumi, kadangi Lietuvoje vis dar nėra ilgalaikės specialistų poreikio tyrimų metodikos. [Iš leidinio]

ENThe practice of changing jobs, business continually undergoing organizational alterations and a rapid development of technologies are integral to the labour market thus impelling employers to constantly search for flexible, innovative, unhesitating and adaptable employees (opinion of the European Economic and Social Committee on Enterprise Growth Initiative and the Lisbon Agenda). Statistically cohesive regional development is very toughly connected with entrepreneurship as the influence of enterprising personalities enhances dynamics of the labour market and reduces the level of unemployment. However Lithuania is still lacking enterprising personalities and employers are facing the shortage of qualified and skilled professionals because Lithuania has not developed the permanent technique of research in demand for professional workers yet. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17333
Updated:
2018-12-20 23:17:40
Metrics:
Views: 48    Downloads: 3
Export: