Žmogiškųjų išteklių administravimo funkcijų ir procedūrų efektyvumas viešajame sektoriuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių administravimo funkcijų ir procedūrų efektyvumas viešajame sektoriuje
Alternative Title:
Efficiency of the human administration functions and procedures in the public sector
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2011, Nr. 3, p. 63-76
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Personalo vadyba / Personnel management; Pilietiškumas / Civic behavior; Technologijos / Technologies; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŽmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų ir procedūrų tobulinimas viešajame sektoriuje yra nenutrūkstamas ir nuolat besiplėtojantis procesas. Šiuolaikinė visuomenė reikalauja iš valstybės tarnautojų efektyvaus darbo, teikiant viešąsias paslaugas gyventojams, nors pasaulyje vis dar pastebimas žemesnis viešojo sektoriaus veiklos efektyvumas, lyginant ją su privačiu sektoriumi. Nemaža dalimi valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumas priklauso nuo valstybės tarnautojų išsilavinimo, kompetencijos ir gebėjimų. Didelį poveikį institucijų veiklos efektyvumui turi žmogiškųjų išteklių administravimo funkcijų ir procedūrų efektyvumas. Siekiant rezultatyvios žmogiškųjų išteklių administravimo tarnybų veiklos svarbu išanalizuoti vykdomas funkcijas ir procedūras, jas susisteminti ir ieškoti būdų bei metodų, sudarančių tinkamas prielaidas padidinti žmogiškųjų išteklių administravimo efektyvumą.Šio straipsnio tikslas yra pateikti atliktos viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių administravimo tarnybų vykdomų funkcijų analizės ir jų klasifikavimo rezultatus, panaudotinus siekiant vykdomų administravimo funkcijų ir procedūrų efektyvumo. Siūloma žmogiškųjų išteklių administravimo tarnybų atliekamas funkcijas klasifikuoti: šias funkcijas suskirstyti į grupes pagal reikšmingumą, vykdymo efektyvumą, poreikį detalesniam reglamentavimui, formalizavimo lygį, supaprastinimo lygį įvedus elektroninę asmens bylą, vykdymo ypatybes virtualioje aplinkoje, naudojamas technologijas, dalyvavimą sprendimų rengimo ir priėmimo procese. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Personalo valdymas; Pilietis; Technologijos; Vadyba; Valstybės tarnautojai; Viešasis sektorius; Viešos paslaugos; Viešosios paslaugos; Visuomenė; Žmogiškieji ištekliai; Administrative service; Citizen; Civil servants; Human resource; Human resources; Management; Management of staff; Public sector; Public services; Society; Technologies.

ENImprovement of human resource management functions and procedures in the public sector is an ongoing and constantly evolving process. Citizens and the society are requiring from state civil servants effectiveness by providing public services to residents. In the world, it is still appreciated that the public sector has lower efficiency compared with the private sector. A large part of the state and local government authorities and institutions depends on the efficiency of civil servant training, competence and skills. A significant impact on the operational efficiency of the institutions has effectiveness of the human resource management functions and procedures. For seeking purposeful results of human resource management, services are important in analysis and performance of the functions and procedures, their systematisation and looking for ways and methods of forming the appropriate assumptions to increase the efficiency of human resource management. The goal of the present article is to perform an analysis of the public sector human resource management departments’ functions and the classificatio analysis and classify them in order to seek efficiency of administrative functions and procedures.Human resource management service functions achieved via classification of the concept could be described as human resources, administrative service functions performed by dividing into groups according to the significance of the effectiveness of enforcement, effectiveness of implementation, the need for more detailed regulation, the level of formalisation, the level of the simplification of an electronic personal file, facilitation of the implementation of a virtual environment, The technology used, and participation in the decision-making process. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43203
Updated:
2018-09-02 17:18:09
Metrics:
Views: 38
Export: