Aspects of the national urban policy management under conditions of integrated planning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Aspects of the national urban policy management under conditions of integrated planning
Alternative Title:
Šalies urbanistinės politikos valdymo aspektai integruoto planavimo sąlygomis
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2009, t. 15, Nr. 1, p. 26-38
Summary / Abstract:

LTIštirti integruotos šalies urbanistinės politikos valdymo (monitoringo, operatyviojo planavimo, pasekmių modeliavimo, visuomenės įtraukimo į planavimą) sistemos kūrimą, inovacijų diegimą ir problemas yra svarbu siekiant gamtinės, urbanistinės, ekonominės bei socialinės aplinkos, miesto urbanistinių elementų darnos. Strateginis šalies lygmens planavimas visais lygmenimis tapo svarbia turimų išteklių, ypač finansinių ir žmogiškųjų, valdymo priemone. Realizuojant šalies miestų architektūros politikos strateginio lygmens uždavinius, būtina tobulinti valdymo struktūrų funkcionavimo principus, taip pat e. savivaldos, e. valdžios koncepciją ir galimybes. Labai svarbu užtikrinti gerą veiksmų bei darbų koordinaciją racionaliai paskirstant pareigas tarp institucijų ir pareigūnų. Šioje situacijoje vienas iš pagrindinių valdžios uždavinių - rasti būdų, kaip, įgyvendinant miestų plėtros politiką, valdyti šiuos procesus, kaip formuoti racionalią ir skaidrią sprendimų paruošimo, priėmimo ir vykdymo kontrolės sistemą. Įvertinant demokratinių planavimo principų Lietuvoje taikymo ypatumus Vakarų Europos šalių patirties kontekste pagrindinis šio straipsnio tikslas - atskleisti dezintegruoto planavimo Lietuvoje problematiką. Lyginant kitų šalių strateginio planavimo patirtį, įvertinti teisės aktais apibrėžtų procedūrų efektyvumą ir pasiūlyti kompleksinio planavimo modelio taikymo galimybę. Šiam tikslui pasiekti taikomi tarpdisciplininis ir lyginamosios analizės metodai. [Iš leidinio]

ENLithuanian cities architecture politics development and strategic aims implementation are impossible without global integrated accomplishing systems of country management and official plan observation (monitoring, operative planning, consequence modelling). Important development strategy problem is rational resort of resources especially financial for the country needs. Solving these problems has to be reasoned with the country development strategy by adjusting long-term and short-term city economic development aims, when preparing and implementing developing complex programs for the most important city life areas. When realizing the country architecture strategic level aims, it is necessary to improve constantly city development department organizational-managerial structure by evaluating new functioning principles in democratic planning conditions, also e-autonomy, e-government conception and opportunities. Research of these problems is important for seeking natural, economic-social environment and country architecture harmony. It is necessary to give an appropriate working freedom for government workers and to raise their responsibility for decisions. Rational control system of making, taking and proceeding solutions is in need. It will make assumptions for responding operatively to raising problems and solving fast the most important national affairs and city economy development problems. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17059
Updated:
2021-04-14 15:40:04
Metrics:
Views: 4
Export: