Technologinių išteklių potencialas viešajame sektoriuje : vertinimo sistema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologinių išteklių potencialas viešajame sektoriuje: vertinimo sistema
Alternative Title:
Potential of technological resources in the public sector: the system of evaluation
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 1, p. 62-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kriterijų vertinimui rinkinys; Technologiniai ištekliai; Technologinis potencialas; Technologinių išteklių vertinimo sistema; Verslas ir viešasis sektorius; Vertinimas; Viešasisi sektorius; Business and public sector; Evaluation; Set of criteria for the assessment; Technological resources; Technology potential; Technology resources evaluation system; The public sector.
Keywords:
LT
Technologiniai ištekliai; Technologinis potencialas; Technologinių išteklių vertinimo sistema; Verslas / Business; Viešasisi sektorius; Valdymas / Management.
EN
Business and public sector; Evaluation; public sector; Set of criteria for the assessment; Technology potential; Technology resources evaluation system; Technological resources.
Summary / Abstract:

LTInformacijos amžiui būdingi dinamiški pokyčiai turi lemiamos reikšmės ir verslui, ir viešajam sektoriui. Organizacijos turi greitai prisitaikyti prie sparčiai kintančių aplinkos sąlygų ir veiksmingiau panaudoti sukauptą technologinį potencialą. Nagrinėjama aktuali mokslinių tyrimų kryptis, kuri skiriama technologinių išteklių vertinimo problemai spręsti atsižvelgiant į naujus iššūkius, kuriuos lemia žinių visuomenės formavimasis ir internacionalizacijos procesai versle bei viešajame sektoriuje. Moksliniai požiūriai, skirti technologinių išteklių valdymui, skirtingai interpretuoja ir vertina technologinius išteklius. Todėl kyla klausimas: kuris požiūris tiksliau ir visapusiškiau atspindi ir perteikia tikrovę? Šiam probleminiam klausimui spręsti buvo suformuota daugiapakopė technologinių išteklių potencialo vertinimo kriterijų sistema, kuri sukuria reikiamas prielaidas viešojo sektoriaus valdymui tobulinti globalizacijos sąlygomis. Plėtojant šią kryptį prioritetai teikiami verslo organizacijų taikomų technologinių išteklių potencialo vertinimo modelių adaptavimui viešojo sektoriaus struktūroms tobulinti, įvertinant ES plėtros iššūkius. Pasiūlyta technologinių išteklių potencialo daugiapakopė vertinimo sistema sudaro prielaidas ne tik įvairiapusiškai įvertinti technologinius išteklius, nustatyti organizacijos stipriąsias ir silpnąsias sritis, bet ir įgyvendinti pagrąstus strateginius sprendimus. [Iš leidinio]

ENDynamic changes intrinsic to the age of information have the decisive influence on business and public sector. Organizations have to adjust quickly to the changed conditions of environment and use their technology potential more efficiently. The article analyses the problems of the technology resources evaluation system referring to the fact that it creates the necessary preconditions for the increase o the efficiency of state service and public sector in the context of globalization. Varied theoretical views presented different interpretation of evaluation technology recourses. Consequently authors are confronted with a problem: which view is more precise and is able to impart reality in a better-rounded way. To solve this problem, the multiple stage system of criteria assessing technology recourses factors is formed, which is characterised by an objective and precise assessment of the technology recourses factors. While forming the set of criteria for the assessment of technology recourses factors the principle of many-sidedness of the phenomenon is observed and both qualitative and quantitative criteria are included. In order to enhance the flexibility of the assessment system for use in the public sector, the weights of the criteria and the values of primary criteria are estimated by experts. The proposed technology recourses evaluation system is characterised by complex assessment, which allows identifying weaknesses and strengths of an enterprise and permits to form a subset of strategic decisions. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26554
Updated:
2013-06-15 11:53:45
Metrics:
Views: 18
Export: