Žmogiškųjų išteklių padalinys informacinės visuomenės kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių padalinys informacinės visuomenės kontekste
Alternative Title:
Human resource management department in the contextof information society
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2015, t. 71, p. 84-96
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŽmogiškųjų išteklių padalinio ir informacinės visuomenės sąsajumas tampa neatsiejama žinių ekonomikos kūrimosi dalimi. Siekiant prisitaikyti prie pasaulinės ekonomikos kaitos, spartėjančių globalizacijos procesų, informacinės visuomenės nūdienos iššūkių, žmogiškųjų išteklių padaliniui yra keliami nauji reikalavimai, kuriuos lemia naujosios Y kartos radimasis. Tai reikalauja esminių pokyčių vertinant Y kartos savybes bei lūkesčius. Straipsnio tikslas – išanalizuoti informacinės visuomenės ir žmogiškųjų išteklių padalinio vaidmens, funkcijų ir jo specialistų kompetencijų pokyčio sąsajas ir atskleisti, kaip Lietuvos įmonių žmogiškųjų išteklių padaliniai reaguoja į informacinės visuomenės iššūkius. Šiam tikslui pasiekti buvo atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu buvo analizuojami 92-iejų Lietuvos įmonių žmogiškųjų išteklių padalinio vadovų ir specialistų apklausos rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad nors tirtų įmonių žmogiškųjų išteklių padaliniai kol kas nesusidūrė su stipriu pokyčių poreikiu, tačiau ateityje žmogiškųjų išteklių padalinio vaidmuo ir funkcijos neišvengiamai turės būti peržiūrėti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinė visuomenė; Y karta; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Generation Y; Human resource management; Human resources management; Information society; Y generation.

ENThe relationship between a human resource management department and information society has become an integral part in the process of creating the knowledge economy. In order to adapt to global economic changes, accelerating globalization and challenges related with the transformation of societies, the new requirements / demands for a human resource management department are raised. In the era of information society, the new – Y – generation is entering the labour market and human resource management departments as well. This requires fundamental changes to adapt to the new challenges of information society, including the characteristics and expectations of the Y generation. In order to find out how human resource management departments of Lithuanian companies are corresponding to the challenges of information society, a quantitative analysis based on the questionnaire method was conducted. The research included 160 respondents (human resource managers and professionals) from 92 Lithuanian business firms. Based on the empirical results, it was indicated that the human resource management departments of Lithuanian companies still have not faced a strong need for a change, but the near future will require a fundamental revision of the role and functions of human resource management departments. [From the publication]

DOI:
10.15388/Im.2015.71.8334
ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57968
Updated:
2018-12-17 14:00:19
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: