Švietimo ir mokymo vaidmuo plėtojant inovacijas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo ir mokymo vaidmuo plėtojant inovacijas
Alternative Title:
Role of education and training in the innovation development process
In the Journal:
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Inovacinis potencialas; Lietuvos inovacijų sistema; Mokymas ir mokymasis / Teaching and learning; Švietimas; Švietimas ir mokymas.
EN
Education and training; Education; Innovation potential; Innovation; Lithuanian innovation system; Training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nacionalinės inovacijų sistemos samprata, sistemos elementų grupės ir jų vaidmuo bei reikšmė kuriant, plėtojant ir įgyvendinant inovacijas. Aptariama Lietuvos inovacijų 2010-2020 m. strategijos vizija, tikslai, uždaviniai, inovacijų srities siekiami rezultatai ir tiesiogiai su inovatyvumu susijusios problemos. Nagrinėjami Lietuvos ir Europos Sąjungos vidutiniai suminio inovatyvumo indekso rodikliai, įvertinamos jų kitimo kryptys ir ypatybės, konkrečių šalių grupių inovacijų politikos įgyvendinimo priemonių prioritetų ir tendencijų skirtumai. Atskleidžiamas švietimo ir mokymo vaidmuo didinant šalies konkurencingumą tarptautiniu mastu ir įgyvendinant nacionalinę inovacijų strategiją. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the conception of national innovation system, element groups of the system and their role and significance in creating, developing and implementing innovations. The vision of Lithuanian innovation strategy for the year 2010-2020 is being discussed as well as the objectives, tasks, the results pursued in innovation area and the problems directly related to innovations. Lithuanian and European Union average total rates of innovations index are being examined, the directions and peculiarities of their dynamics are being assessed as well as the measures and tendencies of cluster policy realization differences in various countries. The role of education and training in improving country’s competitiveness internationally and in exercising national innovations strategy is being revealed. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82831
Updated:
2020-07-09 21:16:08
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: