Teorinės prielaidos inovacinės aplinkos kūrimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teorinės prielaidos inovacinės aplinkos kūrimui
Alternative Title:
Theoretical preconditions for creation of inovation environment
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 2 (13), p. 23-30
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėms organizacijoms siūloma daugybė vadybinių inovacijų, todėl iškyla problema: kaip įvertinti pagrindinius rizikos veiksnius, sąlygojančius vadybinių inovacijų įgyvendinimo organizacijoje sėkmę vertės kūrimo požiūriu? Šio straipsnio tikslas - atlikti teorinių prielaidų inovacinės aplinkos kūrimui analizę, kurios pagrindu vėliau būtų galima įvertinti pagrindinius grėsmės faktorius, lemiančius atsakymą į klausimą: ar aplinkos sąlygos tam tikru laiko momentu yra palankios vadybinių inovacijų organizacijoje įgyvendinimui? Siekiant įvertinti pagrindinius rizikos veiksnius, kuriems turi įtakos aplinkos sąlygos, numatyta atlikti inovacinio vystymosi teorinių pagrindų analizę, inovacinės valdymo aplinkos kūrimo analizę, inovacinės veiklos valdymo situacijos Vakarų valstybėse bei Lietuvoje palyginamąją analizę, išnagrinėti vertės inovacijų teoriją aplinkos požiūriu. Mokslinis naujumas bei tyrimo rezultatas: numatyta parengti modelį, įvertinantį pagrindinius rizikos veiksnius, sąlygojančius vadybinių inovacijų įgyvendinimo organizacijoje sėkmę vertės kūrimo požiūriu. [Iš leidinio] [

ENEnvironment, in which the organization is active, is one of core elements, which has to be analyzed in order to ensure efficient risk management in planned management innovations realization. The realization of innovative management environment aims to minimize the risk by choosing the management innovations depending on surrounding environment. The main target of each organization is to adopt to the changing surroundings conditions and to assure long being and profit. Remarkable is, that one of the ways to assure competition advantage is not the competition in current market, but the creation of new market. There are six major groups of influence, which may impacts the realization of innovative management environment: organizations, which are implementing innovations; organizations, which are planning to implement innovations; society; government institutions, responsible for successful Lisabona strategy implementation; current/potential investors; universities and other scientific organizations. Every of these groups has the possibility to assure the innovative activities, but it's very necessary to estimate the compatibility of groups interests in order to bypass possible conflicts. Environment in which the science innovation action happens is very important in various aspects. This environment forms the substance of scientific innovations and the main orientations of them.From this point of view this environment can be perceptible as a part of scientific innovation potential. The development level and the factors, elements that influence are different in regions. It could be the collaboration between organizations (system based on organizations), universities and organizations which are making researches (science based system), political factors (system based on politics). [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18370
Updated:
2018-12-17 12:17:57
Metrics:
Views: 40    Downloads: 4
Export: