Žmogiškųjų išteklių vadyba : nauji iššūkiai potencialo plėtrai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių vadyba: nauji iššūkiai potencialo plėtrai
Alternative Title:
New challenges to the expansion of the potential of human resources management
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 2, p. 18-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Internacionalizacija; Nauji iššūkiai; Potencialo plėtra; Tarptautinė integracija; Viešoji vadyba; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Expansion of the Potential; Human resource management; Human resources management; International integration; Internationalization; New challenges; Public management.
Keywords:
LT
Internacionalizacija; Nauji iššūkiai; Potencialo plėtra; Tarptautinė integracija; Viešoji vadyba; Žmogiškųjų išteklių vadyba.
EN
challenges; Expansion of the Potential; Human resource management; Human resources management; International integration; Internationalization; Public management.
Summary / Abstract:

LT[...] Atlikti tyrimai parodė, kad žmogiškųjų išteklių ugdymas turi būti grindžiamas strateginiais sprendimais, o valstybės plėtojimo strategijų klausimai turi būti nagrinėjami skiriant ypatingą dėmesį žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros vadybos klausimams. Siūloma įvertinti viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių sistemos potencialo plėtros tendencijas ir pateikti metodiškai pagrįstas rekomendacijas sistemai tobulinti, sudarant prielaidas valstybės tarnybos efektyvumui didinti bei viešojo sektoriaus reformai vykdyti. Straipsnyje aprašomas siūlomas sistemos tobulinimo modelis, kuris yra pritaikytas viešojo sektoriaus reikmėms ir adekvatus žmogiškųjų išteklių sistemos ypatybėms. Siekiant sėkmingai spręsti šalies valdymo problemas, siūloma pagrindinį dėmesį skirti valstybės struktūrų veiksmingumo, valdymo aparato profesionalumo ir atsakingumo didinimui. Vykstant viešojo administravimo reformai, viena jos sričių - valstybės tarnautojų kvalifikacijos ugdymas - įgauna ypatingą svarbą. Nuolat spartėjantys valstybės tarnybos organizacinių ir techninių pertvarkymų tempai bei integracijos procesai reikalauja naujų ir adekvačių ES institucijų veiklai reikalingų žinių įsisavinimo ir jų panaudojimo. Teigiama, kad žmogiškųjų išteklių potencialo stiprinimo strategija yra viena iš valstybės tarnybos efektyvumą lemiančių priemonių, leidžiančių ne tik metodiškai pagrįstai spręsti iškilusias problemas, bet ir atitinkamai pasirengti globalizacijos ir tarptautinės integracijos iššūkiams. [Iš leidinio]

ENThe development of the potential of human resources must be implemented by evaluating the new challenges that have been predetermined by the globalization and internationa-lization processes. Research that has been carried out has shown that the development of human resources must be based on strategic decisions and questions of state expansion strategies that must be analysed by paying particular attention to the aspects regarding the potential expansion of the management of human resources. It is suggested that tendencies and trends in the expansion of the public sector human resources system’s potential be evaluated, and to methodically present grounded recommendations for the system’s improvement by creating preconditions to increase the effectiveness of civil service and to implement reform of the public sector. The article describes a suggested system’s improvement model that is adapted for public sector needs, and adequate to the peculiarities of a human resources system. In order to successfully solve a state’s governing problems, it is suggested that it pay its main attention to an increase in the efficiency of state structures, the capacity of its governing staff, and an increase in responsibility. While public administration reform is performed, one of its fields – the development of civil servants’ qualifications – becomes particularly important. Increasingly intensive rates of organizational and technical restructuring of civil service and the processes of integration demand the mastering and use of new and requisite knowledge that is necessary for the activity of EU institutions.It has been affirmed that the strategy of the strengthening of human resources potential is one of the means that determines the efficiency of civil service, and allows it to not only methodically solve occurring problems, but to also respectively prepare for the challenges of globalization and international integration. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26573
Updated:
2013-06-29 12:28:31
Metrics:
Views: 34
Export: