Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas : Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas: Lietuva Europos Sąjungos šalių kontekste
Alternative Title:
Assessment of information society development and its impact on the labour productivity: Lithuania in the context of European Union countries
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo produktyvumas; Informacinė visuomenė; Informacinės visuomenės plėtra; Informacinės visuomenės plėtros matavimas; Information society development; Informatios society; Labour productivity; Measuring of infoemation society; Measuring the information society.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Informacinė visuomenė; Informacinės visuomenės plėtra; Informacinės visuomenės plėtros matavimas.
EN
Information society development; Informatios society; Labour productivity; Measuring of infoemation society; Measuring the information society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu aspektu aptarta informacinės visuomenės sąvokos raida, identifikuoti informacinės visuomenės bruožai, išanalizuotos technologinė, ekonominė, profesinė, erdvinė ir kultūrinė informacinės visuomenės sampratos. Taip pat aptarti informacinės visuomenės plėtros vertinimo būdai, detaliai išanalizuota informacinės visuomenės plėtros indekso skaičiavimo metodologija. Išanalizavus anksčiau atliktus informacinės visuomenės plėtros įtakos šalies produktyvumui tyrimus, sudaryta tyrimo schema. Pagal šią schemą, išnagrinėjus Lietuvos ir kitų ES šalių darbo produktyvumo statistinius duomenis 2000-2010 m. laikotarpiu, apskaičiavus ir įvertinus to paties laikotarpio informacinės visuomenės plėtros indeksą ES-27 šalyse, taikant koreliacinę-regresinę ananalizę įvertintas ryšys ir jo stiprumas tarp minėtų rodiklių. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the theoretical aspects of information society development; identifies the characteristics of the information society; analyses the technological, economic, occupational, spatial and cultural concept of information society. Also, discussas ways of measuring the information society, detailed analysis of information society development index calculation methodology. After analysis of previous studies on information society development effect on the countries' productivity, the research scheme was formed. The analysis of labour productivity statistics in Lithuania and other EU countries in 2000-2010 period was carried out; the ICT Development Index (IDI) in the EU-27 countries was calculated and assessed. Also, the relationship between IDI and labour productivity was assessed. The study confirmed the assumption that the development of information society positively influenced countries' productivity and may reasonably be regarded as a source of increasing labour productivity. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44150
Updated:
2018-12-17 13:23:46
Metrics:
Views: 43    Downloads: 27
Export: