Įmonės integruotos konkurencinės strategijos modelis oligopolinėje rinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės integruotos konkurencinės strategijos modelis oligopolinėje rinkoje
Alternative Title:
Model of the integrated competitive strategy of an enterprise in oligopolic market
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 2, p. 87-95
Keywords:
LT
Konkurencinė strategija; Modelis; Oligopolinė įmonė; Oligopolinė rinka.
EN
Competitive strategy; Model; Oligopolic enterprise; Oligopolic market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje skelbiamas originalus integruotos konkurencinės strategijos modelis, taikytinas oligopolinėje rinkoje veikiančioms įmonėms. Integruota konkurencinė strategija suprantama kaip suderintas rinkinys dalinių (detaliųjų) konkurencinių strategijų, nukreiptų į įmonės vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius, turinčius įtakos įmonės strateginei pozicijai ir veiklos rezultatams. Oligopolinės įmonės taikytinos dalinės konkurencinės strategijos išskiriamos ir integruotos konkurencinės strategijos modelis sudaromas remiantis strateginio valdymo teorimuose šaltiniuose gvildenamomis verslo strategijomis, jas adaptuojant oligopolinei rinkai, taip pat atsižvelgus į kitų autorių siūlomus įmonės konkurencinio potencialo analizės ir strategijos formavimo modelius. Skelbiamas modelis yra mokslinis pagrindas oligopolinės įmonės konkurencinei strategijai formuoti ir tobulinti, tolesnius tyrimus siejant su modelio pritaikymo matematinio instrumentarijaus sudarymu (leidžiančiu įvertinti dalinių konkurencinių strategijų lauktiną poveikį veiklos rezultatams ir nustatyti jų taikymo mastą), empirinio pritaikymo metodikos parengimu ir modelio praktiniu aprobavimu realioms įmonėms. [Iš leidinio]

ENThe article presents the original model of enterprise's integrated competitive strategy under the conditions of oligopolic market. The integrated strategy is considered to be the concerted set of partial (detailed) competitive strategies targeting on certain elements of internal and external environment of an enterprise and influencing its performance. The partial competitive strategies are derived and the model of the integrated strategy is based on generic business strategies, developed in theoretical sources of strategic management and adapted for oligopolic market, having regard to the models of analysing enterprise competitive potential and forming business strategy, proposed by other authors. The model is designed as a scientifically grounded framework for forming and improving competitive strategy of an oligopolic enterprise, with the further research being aimed at preparing the tools for quantitative evaluation (assessing expected contribution of the partial strategies to enterprise performance and estimating their scale in the integrated strategy), and empirical application to real-world enterprises. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25502
Updated:
2018-12-17 12:42:34
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: