Žmogiškųjų išteklių vadyba : integruotas Guest palyginimo modelis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių vadyba: integruotas Guest palyginimo modelis
Alternative Title:
Human resource management: the integrated guest comparative model
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2009, Nr. 3/4, p. 37-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: GUEST palyginimo modelis; Guest modelis; Personalo vadyba; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Žmonių išteklių vadyba; Žmonių išteklių vadybos strategijos; GUEST comparative model; Guest model; Human Resource Management, Personnel Management; Human resources managemen; Human resources management strategies; Personal management.
Keywords:
LT
Guest modelis; GUEST palyginimo modelis; Personalo vadyba; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Žmonių išteklių vadyba; Žmonių išteklių vadybos strategijos.
EN
GUEST comparative model; Guest model; Human Resource Management, Personnel Management; Human resources managemen; Human resources management strategies; Personal management.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijoms kelia iššūkius pokyčiai rinkos ekonomikoje, globalizacija, technikos ir technologijų tobulėjimas, informacinės visuomenės formavimas, žinių ekonomikos kūrimasis, visuomenės ekonominės padėties kaita. Formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje žmogiškieji ištekliai tampa svarbiausia, aktyviąja sistemos dalimi, lemiančia organizacijos tikslų siekimo efektyvumą. Personalo vadybos objektas – darbo jėga, o personalo specialistai tenkina darbuotojų poreikius, susijusius su darbu, sprendžia jų problemas ir kt. Žmogiškųjų išteklių vadyba orientuojama į vadovybės poreikių žmogiškiesiems ištekliams tenkinimą ir šios veiklos įgyvendinimą vykdant planavimo, priežiūros ir kontrolės funkcijas. Yra žinoma, kad klasikinis požiūris neužtikrina organizacijos veiklos efektyvumo, todėl kilo poreikis taikyti žmogiškųjų santykių mokslines teorijas, kurios padėtų efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius. Tradicinis Guest palyginimo modelis remiasi prielaida, kad integruotų žmogiškųjų išteklių vadybos rinkinys lems našesnį individų ir organizacijos darbą. Guest teigia, kad yra skirtumas tarp žmogiðkųjų išteklių vadybos ir personalo vadybos. Siekiant palyginti personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos tikslus siūloma išplėsti Guest palyginimo modelį integruojant jame ir kitų vadybos teoretikų siūlymus. Toks integruotas modelis leidžia ne tik palyginti ir įvertinti personalo vadybos bei žmogiškųjų išteklių vadybos komponentus, bet ir nustatyti jų įtaką siekiant organizacijos tikslų. [Iš leidinio]

ENThe following processes pose challenges for the organization: self-establishment in the market economy, restructuring, globalization, development of techniques and technology, formation of an informational society, development of a knowledge economy, change of the society economic situation and democratic processes. In the organization, which is constantly changing a new approach to the organization is formed. It is viewed as an operating system where company employees, i.e. human resources, become the most important and the most active part of the system, determining the efficiency of the pursuing of organizational goals. Personal management places its focus on labour force and personal specialists satisfy employees’ work needs, solve their problems, etc. Human resource management is targeted at satisfaction and implementation of company management’s needs in human resources. The basis of the activity is planning, supervision and control, not mediation. The classic approach didn’t ensure enough efficiency of organizational performance and productivity, and this led to formation of human recourses academic theories helping to manage human resources more efficiently. Human resources management is commonly equated to "industrial relations" and "personal management". The former concept defines the theoretical part, and the later is recognised as the practical and established part related to employment management.The Guest comparative model functions based on the assumption that integrated human resources management set of practices will determine superior individual and organisational performance. It states that there is a difference between human resources management and personal management. IT indicates that the following human resources management strategies: differentiation, innovations and focus on quality and cost reduction will determine better training, assessment, selection, reward, work design, involvement and safety, also the possibility to achieve qualified results, commitment and flexibility more often. This will affect performance, and productivity will increase; innovations will be implemented, etc. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai / R. Ginevičius, N.K. Paliulis, E. Chlivickas, J. Merkevičius. Vilnius : Technika, 2006. 548 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26443
Updated:
2016-07-30 16:15:34
Metrics:
Views: 39
Export: