Valstybinės mokesčių inspekcijos internetu teikiamų paslaugų kokybės tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinės mokesčių inspekcijos internetu teikiamų paslaugų kokybės tyrimas
Alternative Title:
Research of quality of online services provided by the State Tax Inspectorate
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2012, Nr. 1 (8), p. 130-141
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Internetu teikiamos paslaugos; Internetu teikiamos paslaugos, vertinimo metodikos parinkimas, kokybės vertinimas; Kokybės vertinimas; Vertinimo metodologija; Methodology; Online services; Quality assessment; Selection of valuation; Valuation methodology.
Keywords:
LT
Internetu teikiamos paslaugos; Internetu teikiamos paslaugos, vertinimo metodikos parinkimas, kokybės vertinimas; Kokybė / Quality; Vertinimo metodologija.
EN
Methodology; Online services; Quality assessment; Selection of valuation; Valuation methodology.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu labai sparčiai plėtojamos informacinės sistemos, kuriomis naudodamiesi vartotojai gali nuotoliniu būdu gauti įvairias paslaugas. Šių sistemų kūrimui ir tobulinimui skiriama labai daug lėšų, tačiau šių paslaugų kokybė tiriama nepakankamai išsamiai. Šiame straipsnyje naudojant monografinio, palyginimo ir apibendrinimo tyrimo metodus yra išanalizuota bendroji ir paslaugų kokybės samprata bei parengtas teorinis šio tyrimo pagrindimas, nustatyti internetu teikiamų paslaugų kokybę lemiantys veiksniai, nustatyti ir sugrupuoti vartotojų lūkesčiai dėl internetu teikiamų paslaugų kokybės, atlikta internetu teikiamų paslaugų kokybės vertinimo metodų paieška, išanalizuota jų esmė ir taikymo galimybės. Straipsnio teorinę vertę sudaro sukurtas modifikuotas nuokrypių nuo idealios reikšmės vertinimo modelis, skirtas internetu teikiamų paslaugų kokybei vertinti. Straipsnyje pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetu teikiamų paslaugų kokybės vertinimo rezultatai, gauti taikant modifikuotąjį nuokrypių nuo idealios reikšmės vertinimo modelį ir remiantis 95 Lietuvos Respublikoje veikiančių įvairaus dydžio bei įvairia ekonomine veikla užsiimančių įmonių specialistų anketinės apklausos rezultatais. Praktinę straipsnio vertę sudaro rekomendacijos tirtai informacinei sistemai tobulinti. [Iš leidinio]

ENCurrently we can see very rapid development of information systems, which allow users access to various services remotely. The expenses for development and improvement of these systems remains very high, but the examination of quality of these services remains poor. This fact Due to this fact leaded following phrasing of the purpose of research – after determination of factors, influencing the quality of online services, and selection of methodology for the quality assessment to provide evaluation of online services, provided by State Tax Inspectorate of the Republic of Lithuania. Using the monographic research method there were determined factors, influencing the quality of services provided through the Internet, analysed and summarised expectations of the company's specialists on the State Tax Inspectorate online service quality, analysed methods and techniques used of online service quality evaluation and proposed the methodology for empirical research and data processing. Following steps of proposed methodology it was prepared list of indicators for online services, provided by the State Tax Inspectorate, quality estimation, defined the measurement scales of these indicators and situations, in which one or another indicator have be used, provided questioning of business professionals, who use the State Tax Inspectorate online services, using various statistical methods processed collected data and made assessment of the quality of these services. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56001
Updated:
2020-11-07 15:42:51
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: