Development of human resources system for improvement of public administration in Central and Eastern European countries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of human resources system for improvement of public administration in Central and Eastern European countries
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Human resources, civil servants, public administration; Valstybės tarnautojai; Viešasis administravimas; Žmogiškieji ištekliai; Civil servants; Human resources; Public administration; Žmogiškieji ištekliai, pareigūnas / valstybės tarnautojas, viešasis administravimas.
Keywords:
LT
Human resources, civil servants, public administration; Valstybės tarnautojai; Viešasis administravimas; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Civil servants; Human resources; Public administration; Žmogiškieji ištekliai, pareigūnas / valstybės tarnautojas, viešasis administravimas.
Summary / Abstract:

LTSu nauju šimtmečiu į viešąjį administravimą atėjo daugybė reformų, pokyčių ir naujovių. Siekiant išspręsti sudėtingas problemas, su kuriomis susiduria šalis, pagrindinis dėmesys yra koncentruojamas į valstybės struktūrų efektyvumo ir naudingumo padidinimą, valstybės mechanizmo stabilumą, o taip pat į profesionalumo ir atsakomybės padidinimą. Šiuo metu yra tam tikras neatitikimas tarp ilgalaikių valstybės vystymo prioritetų ir jų įgyvendinimo metodų iš vienos pusės ir žmogiškųjų išteklių vystymo priemonių iš kitos. Siekiant sukurti efektyvią valstybės tarnybą ir sėkmingai vykdyti viešojo administravimo reformą yra būtina sistemingai tobulinti žmogiškųjų išteklių sistemą, nes tai garantuos sėkmę siekiant tikslų ir prioritetų valstybės valdyme. Straipsnyje pateikiami metodologiškai pagrįsti pasiūlymai valstybės institucijų žmogiškiesiems ištekliams gerinti. Įgyvendinti pasiūlymai sukūrė palankias sąlygas didinti viešosios tarnybos efektyvumą ir tęsti viešojo administravimo reformą. Žmogiškųjų išteklių sistemos vystymo teorija ir realizavimas buvo kritiškai įvertinti, buvo palyginti skirtingi požiūriai ir parinktas tinkamiausias metodas. Strategijos vystymo metodų apžvalga leidžia teigti, kad nėra vieningo šio proceso modelio. Pokyčių vadybos nuoseklumą kiekvienoje institucijoje užtikrina jos vadovai, remdamiesi susiklosčiusia praktika ir atsižvelgdami į pasikeitusią situaciją, kylančias naujas idėjas ir galimybes taikant situacijos prognozavimą ir modeliavimą.

ENThe beginning of the century brought plenty of reforms, changes and novelties into the sphere of public administration. Seeking to solve complicated problems of the country main attention is focused on the increase of the effectiveness and usefulness of the state structures, the stability of the machinery of state, as well the improvement of professionalism and responsibility. At the moment there is some discrepancy between the long-term priorities of state development and methods of their implementation, on the one hand, and means of development of human resources, on the other hand. In order to create efficient public service and to successfully pursue public administration reform it is necessary to systematically improve human resource system, because that would guarantee success in pursuing objectives and priorities in state management. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25216
Updated:
2013-04-28 20:43:33
Metrics:
Views: 15
Export: