Konkurencinės aplinkos oligopolinėje rinkoje daugiakriterinis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkurencinės aplinkos oligopolinėje rinkoje daugiakriterinis vertinimas
Alternative Title:
Multicriteria evaluation of the competitive environment in the oligopolic market
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2009, t. 10, Nr. 4, p. 247-258
Keywords:
LT
Alaus rinka; Daugiakriterinis vertinimas; Interneto prieigos paslaugų rinka; Judriojo telefoninio ryšio paslaugų rinka; Konkurencinė aplinka; Oligopolija; Rinkos struktūra.
EN
Beer market; Cellphone connection service market; Competitive environment; Internet connection service market; Market structure; Multicriteria evaluation; Oligopoly.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės įmonės konkurencinės strategijos formavimas ir sėkmingas įgyvendinimas tiesiogiai siejami su efektyvia įmonės aplinkos analize. Įmonės aplinka tradiciškai skirstoma į vidinę ir išorinę. Pastarosios dinamiškiausia, sunkiai prognozuojama, bet kartu strateginiu požiūriu svarbiausia komponentė yra konkurencinė (rinkos, ūkio šakos) aplinka. Konkurencinė aplinka straipsnyje suprantama kaip kompleksinis reiškinys, apibūdinamas daugybe kiekybinių ir kokybinių rodiklių (kriterijų), kurio išsamiai analizei atlikti pasitelkiami daugiakriterinio vertinimo metodai. Straipsnyje skelbiamas konkurencinės aplinkos oligopolinėje rinkoje daugiakriterinio vertinimo modelis, apimantis konkurencinės aplinkos vertinimo kriterijų atranką, jų svorių nustatymą, daugiakriterinio vertinimo metodų parinkimą, skaičiavimus bei rezultatų interpretavimą. Sudarytas modelis praktiškai aprobuojamas konkurencinės aplinkos trijose Lietuvos oligopolinėse rinkose lyginamajai analizei atlikti: judriojo telefoninio ryšio paslaugų, alaus ir internetu prieigos paslaugų rinkose. [Iš leidinio]

ENThe formation and successful implementation of a modern enterprise's competitive strategy is directly related to effective analysis of the environment surrounding the particular enterprise. The environment of the enterprise is traditionally divided into internal and external - the most dynamic and hardly forecasted component of the latter is the competitive (market, industry) environment. The competitive environment is considered to be a complex phenomenon, characterised by multiple quantitative and qualitative indicators (criteria), making the multicriteria evaluation methods to be the most appropriate tool for the analysis. The article presents the model of the multicriteria evaluation of the competitive environment in the oligopolic market covering the selection of the criteria for comprehensive evaluation, the distribution of weights, the selection of the appropriate multicriteria evaluation methods, the calculations and the interpretation of the results. The model is applied for the comparative analysis of three Lithuanian oligopolic markets: cellphone connection service market, beer market and Internet connection service market. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23238
Updated:
2018-12-17 12:34:30
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: