Modernization of civil service training system : human resources development strategy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modernization of civil service training system: human resources development strategy
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnautojų mokymo sistema; Valstybės tarnautojų ugdymo vadybinė sistema; Žmogiškųjų išteklių plėtojimo strategija; Žmoniškųjų išteklių vadyba; Žmonių išteklių strategija; Žmonių išteklių vadyba; Civil service training management system, human resource development strategy, human resources management; Civil service training system; Human resources management; Human resources strategy.
Keywords:
LT
Valstybės tarnautojų mokymo sistema; Valstybės tarnautojų ugdymo vadybinė sistema; Žmogiškųjų išteklių plėtojimo strategija; Žmoniškųjų išteklių vadyba; Žmonių išteklių strategija; Žmonių išteklių vadyba.
EN
Civil service training management system, human resource development strategy, human resources management; Civil service training system; Human resources management; Human resources strategy.
Summary / Abstract:

LTŠimtmečio pradžia į viešąjį administravimą įnešė daug reformų, pasikeitimų ir naujovių. Siekiant išspręsti šalies problemas, didelis dėmesys yra kreipiamas į valstybės struktūrų efektyvumo ir naudingumo padidinimą, profesionalumo ir atsakomybės padidinimą. Straipsnyje nagrinėjama žmogiškųjų išteklių strategijos vystymas. Tyrimo tikslas - pateikti metodologiškai pagrįstus pasiūlymus, kaip modernizuoti valstybės institucijų žmogiškuosius išteklius. Įdiegti šie pasiūlymai sukurs palankias išankstines sąlygas didinti viešosios tarnybos efektyvumą ir tęsti viešojo administravimo reformą. Atlikta strategijos vystymo ir įgyvendinimo apžvalga parodė, kad nėra vieningo požiūrio į strategijos vystymo ir įgyvendinimo struktūrą ir nuoseklų įgyvendinimą. Todėl siūloma naudoti išbandytas metodologijas kūrybiškai ir išnaudojant jų pranašumus. Laikant žmogiškųjų išteklių sistemos vystymą nuosekliu nuolatiniu procesu, yra būtina tęsti esamą viešųjų tarnautojų mokymą. Analizuojant esamus mokymus reikia nustatyti tarnautojo mokymo vietą ir jo vaidmenį viešojo administravimo reformos kontekste; problemos turėtų būti išryškintos kiekviename vadybos hierarchijos lygyje, turi būti suformuluoti žmogiškųjų išteklių vystymo tikslai ir prioritetai ir numatyti pagrindiniai nuolatinio kvalifikacijos kėlimo būdai. Tarnautojų mokymai turi būti patobulinti atsižvelgiant į bendrus viešojo administravimo reformos tikslus. Straipsnyje pasiūlytas strategijos vystymo ir įgyvendinimo modelis.

ENThe article covers critical evaluation of human recourse strategy development, the different attitudes are compared and the most appropriate method is applied. The author presents methodically motivated suggestions for development of human recourses system of the state institutions. The article identifies the role and importance of human recourses in the context of public administration reform, analyses the problems of human recourses training according to the levels of hierarchical governance, the strategy goals and priorities of human recourses system of state institutions are presented in the article as well. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20835
Updated:
2013-04-28 19:32:27
Metrics:
Views: 21
Export: