Ūkio diversifikavimo sprendimo priėmimas: Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkio diversifikavimo sprendimo priėmimas: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Farm diversification decision making: case of Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2016, T. 38, Nr. 2, p. 168-177
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Diversifikacija; Sprendimo priėmimas; Ūkininkai; Ūkininko ūkis; Ūkis; Decision making; Decision-making; Diversification; Farm; Farmer farm; Farmers; Lithuania.
Keywords:
LT
Diversifikacija; Sprendimo priėmimas; Ūkininkavimas / Farming.
EN
Decision making; Decision-making; Diversification; Farm; Farmer farm; Farmers.
Summary / Abstract:

LTTyrimo problema – kaip priimti geriausią ūkio diversifikavimo sprendimą? Darbo tikslas – nustatyti, kaip ūkio diversifikavimo sprendimą priėmė Lietuvos ūkininkai ir kokios pasiūlytos jį racionalizuojančios priemonės. Buvo ištirta 12 atvejų – ūkininkų ūkių, kurie diversifikavo ūkį. Nustatyta, kad ūkio diversifikavimo sprendimas buvo priimtas dažniausiai svarstant tik vieną galimą sprendimo alternatyvą. Nebuvo atlikta kompleksinė ūkio diversifikavimo sprendimo alternatyvų vertinimo analizė. Sprendimo priėmėjas, atsižvelgdamas tik į tuos veiksnius, kuriuos jis laikė svarbiais, priėmė sprendimą. Ūkio diversifikavimo sprendimas buvo priimtas skubotai. Dėl to sprendimo priėmėjai patyrė daug nuostolių, teko jiems papildomai investuoti, papildomai mokytis bei konsultuotis. Pateikiami siūlymai, leidžiantys priimti geriausią ūkio diversifikavimo sprendimą. [Iš leidinio]

ENThe research problem – how to make the best economic diversification decision. It was analyzed in 12 cases – diversified farmer’s farm. It was found that the farm diversification decision was taken usually considering only one possible alternative solution. There was not carried out a complex farm diversification decision alternatives assessment analysis. Decision maker, subject only to those factors which it considered relevant, took the decision. Economy diversification decision was taken in haste. As a result, decision-makers have suffered many losses they had to make an additional investment, to study and to consult. This paper presents proposals to accept supposedly, best farm diversification decision. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2016.14
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67517
Updated:
2020-06-04 14:05:46
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: