Kokybės vadybos sistemų tobulinimas žinių vadybos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybės vadybos sistemų tobulinimas žinių vadybos aspektu
Alternative Title:
Development of the quality management system in terms of knowledge management
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2011, t. 3, Nr. 4, p. 113-119
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kokybės vadyba; Kokybės vadybos ir žinių vadybos sąveika; Kokybės vadybos principai; Organizacinės žinios; Žinių vadyba; Interaction between quality management and knowledge management; Knowledge management; Organizational knowledge; Ouality management; Quality management; Quality management principles.
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Organizacinės žinios; Žinių vadyba.
EN
Interaction between quality management and knowledge management; Knowledge management; Organizational knowledge; Ouality management; Quality management principles; Quality management.
Summary / Abstract:

LTKokybės vadybos ir žinių vadybos sąveika mokslinėje literatūroje analizuojama gana plačiai, aptariami įvairūs sąveikos modeliai integruojant šias dvi vadybos teorijas. Tačiau nepakankamai nagrinėjamos konkrečios priemonės, kuriomis būtų galima pagerinti produktų ir paslaugų kokybę pasitelkiant žinių vadybą. Tuo tikslu straipsnyje analizuojami jau egzistuojantys kokybės vadybos ir žinių vadybos sąveikos modeliai bei pateikiami Lietuvos pramonės įmonių tyrimo rezultatai, parodantys, kokios organizacinės žinios svarbiausios įgyvendinant kokybės vadybos principus, skirtus kokybei gerinti. Taikant koreliacinės analizės metodą nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp kokybės vadybos principų (procesinio požiūrio, nuolatinio gerinimo, valdymo remiantis faktais) įgyvendinimo lygio ir veiksnių, apibūdinančių produktų ir procesų kokybę (procesų įvykdymo laiko nustatymas, procesų išteklių nustatymas, procesų etapų išlaidų nustatymas, produktų ir (ar) paslaugų rodiklių nustatymas, rodiklių matavimas, rodiklių informacijos rinkimas, informacijos apie proceso trukmę nustatymas ir informacijos apie proceso išlaidas rinkimas). [Iš leidinio]

ENThe interaction of quality management and knowledge management are analyzed quite widely in scientific literature and discussed with reference to various models integrating these two management theories. However, there are not enough precise tools that could provide a possibility of improving the quality of products and services through knowledge management. To this end, the article examines the already existing models for the interaction between quality management and knowledge management. The results of a survey on Lithuanian industry show what organizational knowledge is the most important while implementing quality management principles aimed at improving quality. The correlation analysis method showed the relationship between quality management principles (process approach, continual improvement, management, facts) and the factors defining the product and process quality (the extent of determining process execution time, process resources, costs of process stages, indicators for products and/or services, the duration of the process, the extent of measuring indicators, the extent of collecting information on indicators, the extent of collecting information about the costs of the process). [From the publication]

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29950
Updated:
2018-12-17 13:00:38
Metrics:
Views: 31    Downloads: 18
Export: