Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
  • Rusų kalba / Russian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai
Alternative Title:
Gedimino laiškai
Editors:
Rowell, Stephen Christopher, parengė, komentarai, vertimas [edt, cwt, trl]
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2003.
Pages:
480 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Didysis kunigaikštis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
Grand Duke of Lithuania; Teutonic order.
Summary / Abstract:

LTDinamiškai rytuosna besiplečiančios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovas Gediminas prekybine sąjunga su Livonijos ir Saksonijos krikščionimis azartiškai įsitraukė į diplomatinę veiklą prieš ginkluotą Vokiečių ordiną, žadėdamas pats priimti katalikų tikėjimą, bet galų gale atsisakė toliau eiti tokiu keliu. Šio rinkinio dokumentai pristato Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino politiką jo paties bei jo bendraamžių žodžiais Lietuvos ir Europos katalikų bei stačiatikių kontekste. Knygoje atskleidžiamos viduramžių diplomatijos, karo, prekybos, tikėjimų kryžkelės, ryškėja tarptautinės diplomatijos sankirtos, popiežiaus misijos organizavimo praktika, pranciškonų aršumas, Prūsijos dvasininkų priklausomybė nuo Vokiečių ordino, Gedimino mokėjimas įvertinti politines realijas. Tekstai lotynų, graikų, rusų ir vokiečių kalbomis pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą, įvadu bei trumpais komentarais. Šiuo rinkiniu norima skaitytojams pristatyti nemažai daugiausia XIV a. dokumentų, kurie atskleidžia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymą Lietuvos ir Vakarų, Rytų bei Vidurio Europos kontekste. Iš jų išaiškėja popiežiaus misijos aspektai, Vokiečių ordino propagandos mechanizmas, lietuvių ir livoniečių bendravimo karo metu taisyklės, notarų veikla tarptautinėje diplomatijoje ir kiti viduramžių gyvenimo aspektai. Tikimasi, kad knyga skaitytojams leis aiškiau suprasti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diplomatiją ir ekonominę bei visuomeninę politiką, geriau suvokti savo vietą margoje Europos tautų šeimoje.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Didysis kunigaikštis; The Grand Duchy of Lithuania; The Teutonic order; Grand Duke of Lithuania.

ENThe Great Duke Gediminas of the Great Duchy of Lithuania which dynamically expanded in the east by the trade union with Livonia and Saxon Christians involved himself venturesomely in diplomatic activities against the armed Teutonic Order, promised to embrace the Catholic religion himself, but in the end refused this intention. The documents of this collection present the Great Duke Gediminas' policy in his own as well as his contemporaries' words in the context of the Catholics and Orthodox believers of Lithuania and Europe. The book reveals crossroads of medieval diplomacy, war, trade and beliefs, shows the crossings of international diplomacy, organizational practice of the Pope's mission, fierceness of the Franciscans, the dependence of the Prussian priests from the Teutonic Order and Gediminas' ability to evaluate the political realities. The texts in Latin, Greek, Russian and German are presented together with translation into Lithuanian, introduction and brief comments. This collection is intended to introduce the readers to a number of documents mostly of the 14th century. They reveal the management of the Great Duke Gediminas of Lithuania in the context of Lithuania and the Western, Eastern as well as Central Europe. They clarify aspects of the Pope's mission, the mechanism of the Teutonic Order's propaganda, the communication rules of the Lithuanian and Livonian people during the war, notary practice in the international diplomacy, etc. It is expected that this book will allow the readers to understand more clearly the Great Duke Gediminas' diplomacy, economical and public policy, as well as to better recognize their position in the varied family of the European nations.

Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38176
Updated:
2022-02-27 19:50:21
Metrics:
Views: 328
Export: