Valdovo raštininko Jono Bogdanaičio Sapiegos (†1546) galios telkimas XVI a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdovo raštininko Jono Bogdanaičio Sapiegos (†1546) galios telkimas XVI a. pradžioje
Alternative Title:
Accumulation of power of the scribe of the grand duke of Lithuania Jonas Bogdanaitis Sapiega (†1546) at the beginning of the 16th century
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2019, 2019/1, p. 5-31
Keywords:
LT
16 amžius; Sapiegos (Sapiega family); Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas klausimas, kaip didžiojo kunigaikščio kanceliarijos tarnautojai XVI a. pradžioje kaupė galią bei naudojo ją kopdami socialinės ir politinės hierarchijos laiptais. Į šj klausimą bandom a atsakyti analizuojant siaurosios valdovo tarybos (arba kitaip vadinamos vyriausiosios valdovo tarybos) raštininko Jono Bogdanaičio Sapiegos (Иван Богданович Сапега) karjeros atvejį. Korespondencijos analizė atskleidė, kad šios pareigos suteikė galimybę J. B. Sapiegai ne tik būti artimiausioje valdovo aplinkoje, bet ir daryti įtaką valdovo sprendimams, susijusiems su valstybės arba privačiais Lietuvos kilmingųjų reikalais. Tai leido J. B. Sapiegai plėtoti artimus ir draugiškus (horizontalius) santykius su aukščiausio socialinio statuso Lietuvos kilmingaisiais, naudotis jų globa ir užtarimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Didžiojo kunigaikščio institucija; Valdovo kanceliarija; Valdovo tarybos raštininkas; Sapiegos (Sapiega family); Valstybės institucionalizacija; Politinė komunikacija; Patronatas; Galia; Korespondencija; Institution o f the Grand Duke; Sovereign’s office; Scribe of the sovereign’s council; Institutionalization of the state; Political communication; Patronage; Power; Correspondence.

ENThe article raises the question about the way the officials o f the Grand D uke’s Office accumulated pow er and used it to ascend the social and political ladder at the beginning o f the 16th century. This question is answered based on the case study o f the career o f Jonas Bogdanaitis Sapiega (Иван Богданович Сапега), the Scribe o f the Supreme Council o f the Grand Duke. The analysis o f the correspondence revealed that this position not only granted J. B. Sapiega the opportunity to be in the closest environment o f the Grand Duke but also to influence his decisions related to the matters o f the state or private affairs o f the Lithuanian nobility. This enabled J. B. Sapiega to develop close and friendly (horizontal) relations with Lithuanian noblemen o f the highest social ranking as well as to benefit from their protection and patronage. [From the publication]

DOI:
10.33918/2019/1/1
ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88775
Updated:
2022-01-25 19:28:23
Metrics:
Views: 41    Downloads: 8
Export: