Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios plytos – nuo jų ženklinimų iki geocheminių sąsajų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios plytos – nuo jų ženklinimų iki geocheminių sąsajų
Alternative Title:
Bricks of St. Nicholas church: link between marking and geochemistry
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2015, t. 16, p. 49-66
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; Lietuva (Lithuania); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gotika / Gothic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi vizualųjį plytų ženklinimo, plytų dydžių analizės ir geocheminių tyrimų metodus, kurie buvo kompleksiškai pritaikyti tiriant Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios mūrus (plytas). Šių metodų pritaikymo tikslas – pateikti naujas galimybes spręsti senųjų mūrų chronologinius bei plytų gamybos technologinius klausimus. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios ženklintų plytų analizė ir plytų geocheminiai tyrimai parodė, kad abu šie tyrimų metodai gali tapti labai perspektyvūs senųjų plytų gamybos technologijų pažinimo tematikoje: galėtume tiksliau spręsti statinių datavimo, kultūrinių įtakų ir kitas įvairiausias problemas. Šv. Mikalojaus bažnyčios statybos etapiškumo nustatymui pasitelkus ženklintų plytų išsidėstymą mūruose, darytina išvada, kad bažnyčios pietinė ir vakarinė siena iki pietinės sienos langų viršaus altitudės statytos chronologiškai tuo pačiu metu. Pagal žymenis ant plytų, jų analogus Vokietijoje, bažnyčia galėjo būti išmūryta ne anksčiau kaip XIV a. septintame dešimtmetyje. Remiantis ženklintų plytų paplitimu Vilniuje, galima manyti, kad jas gaminusi plytinė savo produkciją tiekė ir kitiems tuo metu statytiems objektams. Šiandien senieji Vilniaus molynai geocheminiu požiūriu nėra tyrinėti. Taigi, jų paieška ir specializuoti archeogeocheminiai tyrimai tampa svarbiausiu ateities tyrimų objektu. Atsižvelgus į tai, kad iki šiol turime daugybę nežinomųjų, viliamasi, kad ir aprašyti, ir kiti potencialūs geocheminių metodų kompleksai bus pritaikomi praeities technologijų procesams sėkmingai pažinti.Reikšminiai žodžiai: Geochemija; Gotika; Viduramžių archeologija, gotika, ženklintos plytos, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia, geochemija; Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia; Ženklintos plytos; Geochemistry; Gothic; Marked bricks; Medieval archaeology, Gothic, marked bricks, St. Nicholas Church in Vilnius, geochemistry; St. Nicholas Church in Vilnius.

ENThe article presents the geochemical examination methods for visual markings of bricks, the analysis of brick size that were applied while examining the Vilnius St. Mikalojus church bricks. The goal of using these methods is to provide new opportunities of solving the questions about the old brick chronology and the technological ones about the creation of bricks. Vilnius St. Mikalojus' church bricks analysis and geochemical research of the bricks showed that both research methods can be perspective in the topic of getting more knowledge about the making of old bricks: we would be able to more precisely solve the issues of knowing the dates of buildings, cultural influences and other various problems. A conclusion is made after using the layout of St. Mikalojus church bricks that the southern and western walls of the church were built chronologically at the same time. According to the signs on the brick, their analogues in Germany, the church could not have been bricked earlier than in the 7th decade of the 14th century. Based on the occurrence of marked bricks in Vilnius, there is a thought that the brickyard, which made them, could have also supplied bricks to other buildings. The old clay of Vilnius has not been analyzed in a geochemical way. Therefore, their search and specialized studies become the main topic of future research. In the light of the fact that up until now we have lots of unknown aspects, it is hoped that already described and other potential methods of geochemical complexes will be applied to get to know the technology processes successfully.

DOI:
10.15388/ArchLit.2015.16.9843
ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58106
Updated:
2020-11-29 20:29:17
Metrics:
Views: 56    Downloads: 19
Export: