Laisvi valstiečiai, laisvi bajorai, laisvas valdovas: laisvės sąvoka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniuose XIV-XVI a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvi valstiečiai, laisvi bajorai, laisvas valdovas: laisvės sąvoka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniuose XIV-XVI a. pradžioje
Alternative Title:
Free peasants, free nobles, free sovereign: the concept of freedom in the sources of the Grand Duchy of Lithuania in the 14th-early 16th century
In the Book:
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; Socialinė struktūra / Social structure; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTViduramžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniuose žodis „laisvė/laisvieji“ ( Lot. Libertas/liberi, rus. воля/вольные, vok. freyheyt/freie) sutinkamas dažnai. Ši sąvoka vartojama įvairiuose kontekstuose ir socialinių grupių atžvilgiu. Tyrimui pasirinkti trys teminiai laukai, kurių pagrindu mėginama atskleisti socialinį ir politinį laisvės sąvokos turinį XIV-XVI a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniuose. Pirmojoje dalyje nagrinėjama valstiečių laisvė, antroji dalis skirta keliems bajoriškos laisvės sąvokos aspektams, trečiojoje dalyje analizuojami valdovo suverenumo atributai, susiję su laisvės sąvoka. Analizuojant XIV-XVI a. pradžios šaltinių vietas, kuriose minima „laisvė“ ir „laisvieji“, matyti, kad laisvės sąvoka visuomet numano ką nors konkretaus, tačiau gali reikšti gana skirtingus dalykus. Šiuo požiūriu to meto laisvės samprata iš esmės skiriasi nuo Naujaisiais laikais susiformavusios laisvės sąvokos, kuri reiškia nepriklausomą asmenybę ar būseną ir galią laisvai pasirinkti bei spręsti. Viduramžiais laisvės sąvoka dažniausiai vartota ne vienaskaitos, o daugiskaitos („laisvės“) forma, neretai ji reiškė tam tikrą priklausomybę. Pagrindinis valstiečių laisvės aspektas buvo teisė palikti turimą darbo vietą ir ieškoti kitos. Bajorijai laisvė buvo susijusi su tarnyba valdovui, o pastarasis žvelgė į laisvę kaip į savo suverenumo aspektą. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Laisvas valdovas; Laisvi bajorai; Laisvi valstiečiai; Laisvieji valstiečiai; Laisvės koncepcija; Laisvės sąvoka; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Valdovo laisvė; Concept of freedom; Free nobles; Free peasants; Free sovereign; The Grand Duchy of Lithuania; The freedom of the nobility; The freedom of the peasantry; The ruler's attributes of sovereignty.

ENThe word "freedom/free" (Lithuanian laisvė/laisvieji, Latin libertasl liberi, Russian воля/вольные, German freyheyt/freie) is fairly frequent in the sources of the Grand Duchy of Lithuania. It occurs in a number of contexts with regard to different social groups. Based on the choice of three thematic fields the article attempts to reveal the social and political content of the concept of freedom in the sources of the Grand Duchy of Lithuania dating back to the 14th-early 16th century. The first part of the study dwells of the freedom of the peasantry, the second part is dedicated to the analysis of aspects attributable to the freedom of the nobility and the third part offers an analysis of the ruler's attributes of sovereignty relevant to the concept of freedom. Analysis of the paragraphs in the sources of the 14th-early 16th century that feature the words "freedom" and "free" revealed that the concept "freedom" always denotes a concrete idea and its content could encompass rather divergent matters. From this point of view the notion of freedom in the period in question was basically different from the abstract one which was developed in the Modern times and denotes independent personality, natural state of a human being and power of uninfluenced choice and decision. In the Middle Ages, however, the concept "freedom" was not understood as a singular but implied a plurality of diverse "freedoms" which at times manifested little interconnection between one another. The key aspect of freedom for the peasantry was the right to leave the present place of work and find a new one. The nobles associated freedom with their service to the ruler and the latter viewed freedom as the evidence of his sovereignty. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45941
Updated:
2022-01-10 09:50:01
Metrics:
Views: 99
Export: