Pirmasis Bajerburgas: kur planuota įkurti užkariautos Lietuvos sostinę?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmasis Bajerburgas: kur planuota įkurti užkariautos Lietuvos sostinę?
Alternative Title:
First site of Bayerburg: considerations on the siting of what was to be the capital of conquered Lithuania
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2019, t. 39, p. 119-141. The unknown land of Žemaitija: the 13th to the 18th centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai
Keywords:
LT
14 amžius; Lietuva (Lithuania); Veliuona; Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje rašoma apie 1337–1344 m. Nemuno pakrantėje, istorinėje Žemaitijoje, stovėjusią Vokiečių ordino Bajerburgo pilį. Statydamas šią pilį, Ordinas ir jį rėmęs imperatorius Liudvikas IV Bavaras planavo, kad Bajerburgas ilgainiui taps užkariautos Lietuvos sostine. Nors šis planas liko neįgyvendintas, pilies pastatymas ir netrukus vykęs jos puolimas laikytini itin reikšmingais Lietuvos viduramžių istorijos įvykiais. Šio straipsnio tikslas – pakartotinai lokalizuoti Bajerburgo pilį. Siekiant tikslo, kelti uždaviniai dar kartą išanalizuoti Vygando Marburgiečio kroniką ir kitus rašytinius šaltinius, kuriuose minimas Bajerburgas, aptarti 2004–2005 m. iškeltą hipotezę, kad ši kryžiuočių pilis lokalizuotina Plokščių piliakalnyje, įvertinti argumentus, kuriais remiantis buvo atsisakyta seniau vyravusios hipotezės apie Bajerburgo vietą Veliuonos piliavietėje. Tyrimo išvadose konstatuojama, kad naujoji hipotezė apie Bajerburgo vietą Plokščiuose yra nepakankamai pagrįsta, tuo tarpu seniau keltoji, kad Bajerburgas lokalizuotinas Veliuonoje, turi būti „reabilituota“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Vokiečių ordino pilys; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Žemaitija (Samogitia); Bajerburgo pilis; Veliuona; Teutonic castles; Crusaders; Žemaitija; Bayerburg Castle; Veliuona.

ENThis article deals with Bayerburg Castle, built by the Teutonic Order on the banks of the River Nemunas in historical Žemaitija, and mentioned in 1337–1344. Supported by the Emperor Louis IV (the Bavarian), the Crusaders planned Bayerburg to be the capital of conquered Lithuania. Although their plans were never fulfilled, the construction of the castle and the immediate attack on it were significant events in the Medieval history of Lithuania. The aim of this article is to relocalise Bayerburg Castle. In seeking to determine where the castle was actually built, the author re-examines the Chronicle of Wigand of Marburg and other written sources referring to Bayerburg. He discusses the hypothesis put forward in 2004–2005 that this Teutonic castle should be localised at Plokščiai hill-fort (in the Šakiai district), and re-evaluates the arguments that led to the refutation of the previous interpretation, according to which Bayerburg was at Veliuona (in the Jurbarkas district). The article concludes that the Plokšiai hypothesis is poorly substantiated, and the previous idea that Bayerburg should be localised at Veliuona must be ‘reinstated’. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v39i0.2119
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91237
Updated:
2021-03-02 15:21:16
Metrics:
Views: 53    Downloads: 14
Export: