Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose : Lietuvos tūkstantmečio programos parodos katalogas, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius, 2009 m. liepos 5 - spalio 4 d.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose: Lietuvos tūkstantmečio programos parodos katalogas, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius, 2009 m. liepos 5 - spalio 4 d
Alternative Title:
Lithuania in ancient historical sources
Editors:
  • Tamulynas, Alfonsas [aut]
  • Verbiejūtė, Birutė, sudarymas [com]
  • Rusnaczyk, Idalia [aut]
  • Glemža, Liudas [aut]
  • Cicėnienė, Rima [aut]
  • Petrauskas, Rimvydas [aut]
  • Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė [aut]
  • Račius, Petras Vidas [aut]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ; 2009.
Pages:
292 p
Series:
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų katalogai; t. 2
Notes:
Skirta Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui (1009-2009) paminėti. Katalogo aprašų aut.: Alfonsas Tamulynas, Idalia Rusnaczyk, Liudas Glemža, Rima Cicėnienė, Rimvydas Petrauskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vidas Račius.
Keywords:
LT
Europa; Istorijos šaltiniai; Istoriniai šaltiniai; Kartografija; Katalogas; Lietuva; Paroda.
EN
Cartography; Cataloque; Europe; Exhibition; Historical sources; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikta Taikomosios dailės muziejuje surengtos parodos " Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose" medžiaga. Tarptautinės parodos dokumentai atspindi Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos esminius, ryškiausius epizodus nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo 1009 m. Kvedlinburgo analuose iki Lietuvos valstybės integracijos į Europos Sąjungą ir NATO. Pateikiama apie 200 istorijos šaltinių (rankraščių, žemėlapių, planų, spaudinių, fotografijų) iš įvairių šalių. Daugelis Lietuvoje pristatomi pirmą kartą. Pirmoji parodos dalis pristato Lietuvos valstybės susidarymą ir virtimą LDK bei apima laikotarpį iki Liublino unijos. Lietuvos karaliaus Mindaugo 1255 m. aktas - seniausias dokumento originalas parodoje. Antroji parodos dalis skirta LDK Abiejų Tautų Respublikoje (1569-1795). Iš šaltinių ypač pažymėtini LDK ir Lenkijos Karalystės 1569 m. unijos (Liublino) aktas, Vilniaus universiteto įsteigimo dokumentai (1579), Abiejų Tautų Respublikos padalijimų (1772, 1793, 1795) dokumentai. Trečioji parodos dalis supažindina su Lietuvos istorija 1795-1918 metais. Šaltiniai nušviečia Napoleono armijos žygį į Rusiją (1812), 1831 ir 1863 m. sukilimus, 1861 m. baudžiavos panaikinimą, lietuviškos spaudos draudimą (1864), knygnešių ir lietuviškos spaudos platintojų veiklą. Paskutinė parodos dalis - Lietuva XX-XXI amžiuje. Iš naujausių laikų dokumentų pažymėtinas 1990 m. kovo 11 d. Aktas Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo, kiti naujausios istorijos šaltiniai, atspindintys Lietuvos Respublikos diplomatinius, tarpvalstybinius santykius su užsienio šalimis.

ENThe book contains the material of international exhibition “Lithuania in Ancient Historical Sources” held in the Museum of Applied Art. The documents of the international exhibition reflect the key episodes in the development of the Lithuanian state and society since the first mention of Lithuania’s name in 1009. The Annals of Quedlinburg contain around 200 historical sources (manuscripts, maps, plans, prints, photos) from different countries till Lithuania’s integration into the EU and NATO. Most of them are presented in Lithuania for the first time. The 1st section of the exhibition introduces the formation of the state of Lithuania and its transformation into the Grand Duchy of Lithuania (GDL). It covers the period till the Union of Lublin. The 1255 Act of the King of Lithuania Mindaugas is the oldest original document in the exhibition. The 2nd section is dedicated to GDL in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1569–1795). The Act of the Union of GDL and the Kingdom of Poland of 1569 (Lublin), Vilnius University establishment documents (1579), documents on partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth (1772, 1793, 1795) are particularly noteworthy among sources. The 3rd section acquaints with the history of Lithuania from 1795 to 1918. The sources cover the campaign of Napoleon’s army to Russia (1812), the uprisings of 1831 and 1863, the emancipation reform of 1861, the Lithuanian press ban (1864), activities of book smugglers and Lithuanian press distributors. The last section is dedicated to Lithuania in the 20th–21st c. The Act of Re-Establishment of the State of Lithuania of 11 March 1990 and other sources of the most recent history reflecting diplomatic relations between Lithuania and foreign countries are noteworthy among documents pertaining to modern times.

ISBN:
9786099507446
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24771
Updated:
2018-10-30 16:22:29
Metrics:
Views: 158
Export: