Panašūs ar skirtingi? : dvi krikščioniškos bendruomenės pagoniškame Vilniuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Panašūs ar skirtingi?: dvi krikščioniškos bendruomenės pagoniškame Vilniuje
Alternative Title:
Similar or different?: two christian communities in pagan Vilnius
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2016, t. 33, p. 75-98. Verbum movet, exemplum trahit : the emerging Christian community in the Eastern Baltic
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Senieji tikėjimai / Old religion.
Summary / Abstract:

LTXIII-XIV a. Lietuvos kaimynai jau buvo krikščionys: rytuose stačiatikiai, šiaurėje ir pietuose katalikai. Šių dviejų krikščioniškų srovių atstovai susidūrė pagoniškame, bet jau svyruojančiame tarp naujo tikėjimo pasirinkimo Vilniuje. Šiame straipsnyje, sujungus j visumą istorinius, archeologinius, architektūrinius, geologinius šaltinius, tiriamos krikščionių kūrimosi pagoniškame Vilniuje priežastys ir aplinkybės, analizuojamos abiejų bendruomenių gyvenamos teritorijos mieste, taip pat siekiama nustatyti krikščionių reikšmę ir jų vaidmens pokyčius besikuriančiame Vilniuje. Akcentuojami stačiatikių ir katalikų bendruomenių skirtumai ir kartu ieškoma abiejų bendruomenių jungties taškų. Krikščionių padėties mieste ypatumai atskleidžia apskritai besikuriančio Vilniaus situaciją, iliustruoja miesto istorijos kaitą ir kartu rodo Lietuvos valdovų svyravimą tarp lotyniškųjų ir graikiškų apeigų krikšto bei yra neatsiejamai susipynusi su miesto istorija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viduramžių Vilnius; Pagonys; Krikščionys; Civitas Rutenica; Vokiečių miestas; Medieval Vilnius; Pagans; Christians; Civitas Rutenica; German Town.

ENIn the 13th and 14th centuries, Lithuania's neighbours were already Christians: Orthodox to the east, Catholics to the north and south. Members of these two branches of Christianity met in pagan Vilnius, which was already looking at choosing a new faith. By consolidating historical, archaeological, architectural and geological sources, this article explores the reasons for and the circumstances of Christian settlement in pagan Vilnius, analyses the living spaces of both communities, and aims to determine the importance of Christians and the changes to their role in developing Vilnius. Differences between the Orthodox and Catholic communities are emphasised, but points of connection between the two communities are also sought. The position of Christians in the town reflects the generic state of emerging Vilnius, is inseparably intertwined with shifts in its history, and also shows how Lithuania's rulers wavered between the Latin and Greek rites. [From the publication]

DOI:
10.15181 /ahuk.v33i0.1497
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69498
Updated:
2019-03-22 14:18:47
Metrics:
Views: 87    Downloads: 45
Export: