Paveldėjimo institutas baltų paprotinės teisės šaltiniuose (XII-XIV a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paveldėjimo institutas baltų paprotinės teisės šaltiniuose (XII-XIV a.)
Alternative Title:
Inheritance in the sources of Baltic customary law (12th-14th centuries)
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 11 (89), p. 78-82
Keywords:
LT
14 amžius; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTBaltų paprotinės teisės šaltinių yra nedaug. Tiesioginių šaltinių neišliko, todėl prūsų teisės šaltiniai: Christburgo sutartis (1249 m.), Pamedės teisynas (1340 m.), žemės užrašymo dokumentai mums suteikia žinių apie gilias tradicijas turėjusią paprotinę baltų teisę. Popiežiaus kurijos ir Kryžiuočių ordino riterių puolimams prūsai ir lietuviai atkakliai priešinosi. Gindami savo kraštą nuo kryžiuočių jie pirmiausia stengėsi išsaugoti savo teises tiek į nekilnojamąjį, tiek į kilnojamąjį turtą: laisvai juo disponuoti, paveldėti ar kitais leistinais būdais jį įgyti. Išlikusiuose rašytiniuose dokumentuose prūsų paprotinė teisė dėl sintezės su vokiečių teise galbūt ir įgavo svetimą juridinę formą, bet daugelis paprotinės teisės nuostatų buvo išsaugotos. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į baltų suvoktas bei gintas vertybes, išryškinami paveldėjimo instituto bruožai amžius gludintoje jų paprotinėje teisėje ir skirtumai nuo vokiečių teisės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltų teisės šaltiniai; Paprotinė teisė; Paveldėjimo institutas; Custom law; Sources of law; Succession.

ENThe sources of the Baltic customary law are few. Direct sources have not been preserved and we may gain knowledge of the Baltic customary law, which had deep traditions, from the sources of Prussian law: the Christburg Treaty of 1249, the Pomesanian statute book of 1340, as well as land inheritance records. The Prussians and the Lithuanians persistently resisted the attacks of the Curia and the Teutonic Knights. In defence of their lands from the Teutonic Knights, they first tried to preserve their rights to both movable and immovable property in order to freely possess, inherit or acquire it in other legitimate ways. Due to the synthesis with the German law, the Prussian customary law in the written documents preserved may have taken an alien juridical form; however, many provisions of the customary law have been retained. The article examines the values promoted and protected by the Balts, highlights the features of the inheritance institute in the centuries-long customary law, and discusses the differences from the German law.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6188
Updated:
2018-12-17 11:48:42
Metrics:
Views: 64    Downloads: 7
Export: