Pirmųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų ypatybės
In the Journal:
Pinigų studijos. 2004, Nr. 2, p. 79-93
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Istorija (mokslas) / History science; Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos seniausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų kaldinimo aplinkybės. Analizuojami istoriniai, archeologiniai, heraldiniai, sfragistiniai, paleografiniai, ekonominiai ir kiti argumentai, kuriais grindžiama monetų kalybos pradžia ir jų priklausymas. Išnagrinėjus heraldinius ženklus, pavaizduotus anoniminėse monetose, daroma išvada, kad lietuviškas monetas kaldinęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sritinis kunigaikštis Skirgaila. 1. Diskutuojant dėl seniausių LDK monetų, būtina skirti didžiojo kunigaikščio ir jo vasalų kaldintas monetas. Seniausiomis LDK monetomis laikytinos vasalo Vladimiro Algirdaičio Kijeve kaldintos monetos. 2. Istorinių, archeologinių, religinių, heraldinių, numizmatinių, paleografinių, sfragistinių, ekonominių ir kitų argumentų analizė leidžia teigti, kad seniausiomis LDK valstybinėmis monetomis, kaldintomis didžiojo kunigaikščio vardu, laikytinos PECAT tipo monetos. Jos nukaltos valdant Algirdui (iki 1377 m.) 3. Ietigalis su graikiškuoju kryžiumi yra Algirdaičių heraldinis simbolis. Jis naudotas ir Algirdo vasalo Kęstučio, taip pat jo sūnaus Jogailos monetose. 4. Monetos su Liūtu (barsu) kaldintos Jogailos vasalo Trakų ir Vilniaus kunigaikščio Skirgailos 1382-1392 m. 5. Lietuviškus denarus su Gediminaičių stulpais vienoje pusėje ir ietigaliu bei kryžiumi kitoje kaldino Trakų kunigaikštis Kęstutis (1345-1381 m.), galbūt ir būdamas LDK valdovas (1381-1382 m.). 6. Gediminaičių dinastinis simbolis Gediminaičių stulpai pavaizduoti Kęstučio, Vytauto (Aleksandro), Švitrigailos (Boleslovo) ir Kazimiero monetose.Reikšminiai žodžiai: Seniausios lietuviškos monetos; Heraldinis simbolis; Monetų kalykla; Coin minting; Heraldic emblem.

ENThe article examines the circumstances of making of the oldest coins of the Grand Duchy of Lithuania and analyzes the historical, archeological, heraldic, sphragistic, paleographic, economic and other arguments, basing the commencement of making and dependence of coins. Upon examination of the heraldic signs, presented on the anonymous coins, the conclusion is made that the Lithuanian coins were made under regional duke Skirgaila. 1. When discussing the oldest coins of the Grand Duchy, it is necessary to distinguish the coins, made under the Grand Duke and his vassals. The oldest coins of the Grand Duchy are those, made under vassal Vladimir, son of Algirdas, in Kiev. 2. The analysis of historical, archeological, religious, heraldic, numismatic, paleographic, sphragistic, economic and other arguments allows for stating that the coins of the PECAT type were the oldest coins of the Grand Duchy, made under the Grand Duke. The coins were made during the rule of Algirdas (till 1377) 3. The spearhead with the Greek Cross is a heraldic symbol of the House of Algirdas. It was also used in coins, made under Algirdas’s vassal Kęstutis and his son Jogaila. 4. The coins with the Lion were made under Jogaila’s vassal Skirgaila, the duke of Trakai and Vilnius in 1382-1392. 5. Lithuanian coins with the Columns of the Gediminids on the averse and spearhead and cross on the reverse were made under Kęstutis, the Duke of Trakai (1345-1381) and probably during his being the ruler of the Grand Duchy (in 1381-1382). 6. The Columns of Gediminids, i. e. the dynasty symbol of the Gediminids were presented on the coins, made under Kęstutis, Vytautas (Aleksandras), Švitrigaila (Boleslovas) and Kazimieras.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12697
Updated:
2018-12-17 11:22:09
Metrics:
Views: 79    Downloads: 19
Export: