Viduramžiai. Literatūros apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viduramžiai. Literatūros apžvalga
In the Book:
Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 / sudarė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 17-30
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viduramžių raštija; Viduramžių literatūra; Dokumentai; Medieval writing; Medieval literature; Documents.
Keywords:
LT
Dokumentai; Viduramžiai / Middle Ages; Viduramžių literatūra; Viduramžių raštija.
EN
Documents; Medieval literature; Medieval writing.
Summary / Abstract:

LTEuropos kultūros istorijoje Viduramžiais vadinamas laikotarpis, trukęs maždaug nuo VI iki XV amžiaus. Senojoje Lietuvoje europinės kultūros pavidalų ar labai panašių jos kūrimo ir sklaidos, taip pat europinių individo ir bendruomenės kultūrinės raiškos formų pastebime nuo XIII a. vidurio - karaliaus Mindaugo baigtos kurti lietuvių valstybės. Epochos pabaigą galima sieti su laikotarpiu, kada buvo sukurti reikšmingiausi Lietuvos Viduramžių raštijos paminklai - Vidurinio ir Plačiojo sąvadų metraščiai, buvo išspausdintos pirmosios knygos lietuvių, rusėnų, prūsų, lenkų kalbomis ir pasirodė pirmieji reikšmingi Renesanso literatūros kūriniai, t. y. XVI a. pirmąja puse. Viduramžių Lietuvos raštijos paminklų gretą galima pradėti pirmaisiais žinomais jos valdovų raštais (karaliaus Mindaugo lotyniška privilegija Livonijos gyventojams, datuojama 1253-1254, ir kt.), Bizantijos bei Romos autorių vertimais j kai kurias regionines rašto kalbas (Jono Malało (*apie 491-†578) kronikos vertimas j senąją slavų kalbą, atliktas galbūt 1262 m.), Lietuvos vienuolynuose sukurtais Biblijos, kitų sakraliųjų ir liturginių knygų nuorašais (XIV a. pradžioje surašytas Laurušavo Evangelynas), o užbaigti rusėniškai parašytais Viduriniojo ir Pilnojo sąvadų metraščiais (kurtais ir perrašinėtais XVI a. trečiąjį-šeštąjį dešimtmečius). [Iš straipsnio, p. 17]

ISBN:
9786094250491
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90232
Updated:
2022-01-17 09:54:35
Metrics:
Views: 58    Downloads: 14
Export: