Traces of christian cultural influences in pagan Vilnius: the cemetery on Bokšto street

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Traces of christian cultural influences in pagan Vilnius: the cemetery on Bokšto street
Alternative Title:
Krikščionių kultūrinių įtakų pėdsakai pagoniškame Vilniuje: Bokšto gatvės kapinynas
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2022, t. 48, p. 185-205
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTLietuva ilgiausiai Europoje išliko pagoniška šalimi, tačiau ji nebuvo užsidariusi nuo likusios Europos dalies. Nors vietiniai gyventojai XIII a. pab. – XIV a. pab. daugiausiai dar buvo pagonys, bet Lietuvos didieji kunigaikščiai įvertino atvykėlių krikščionių naudą. Krikščionys atsinešė su savimi ne tik religiją, bet ir amato žinias, kultūrą, savo tradicijas. Krikščionys – ir katalikai, ir stačiatikiai – Lietuvoje buvo pageidaujami ne dėl šalies christianizacijos, o visų pirma dėl ekonominių priežasčių, tačiau jų buvimas dar pagoniškame mieste paliko pėdsakų. Vienu iš tokių palikimų, atsekamų archeologiškai, galime laikyti griautinį kapinyną Bokšto gatvėje, kuriame jau nuo XIII a. paskutinių dešimtmečių savo mirusiuosius laidojo stačiatikiai. Istorinį kontekstą papildydami šio kapinyno medžiaga, galime kalbėti apie stačiatikių bendruomenės įtaką miesto kraštovaizdžiui, laidosenos tradicijoms, amatams. Reikšminiai žodžiai: viduramžių Vilnius, krikščionybė, kapinynas, kultūrinė įtaka. [Iš leidinio]

ENLithuania was the country to remain pagan longest in Europe, but it was not isolated from the rest of Europe. Although the locals in the late 13th – late 14th centuries were still mostly pagans, Lithuania’s grand dukes appreciated the benefits of Christian immigrants. These Christians brought not only their religion, but also a knowledge of crafts, their culture, and their own traditions. Although Christians, both Catholic and Orthodox, mainly wished to settle in Lithuania for economic reasons rather than from a desire to Christianise it, their presence in pagan Vilnius left traces, one of which, visible archaeologically, is the inhumation cemetery on Bokšto Street, where Orthodox Christians began to bury their dead in the last decades of the 13th century. By supplementing the historical context with this cemetery’s material, it is possible to talk about how the Orthodox community influenced the city’s urban landscape, burial traditions, and crafts. Keywords: Medieval Vilnius, Christianity, cemetery, cultural influence. [From the publication]

DOI:
10.33918/25386514-048006
ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99533
Updated:
2023-03-02 22:08:02
Metrics:
Views: 60    Downloads: 18
Export: