Kalbos vartosena ir tvarkyba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos vartosena ir tvarkyba
Publication Data:
Vilnius : LKI leidykla, 2001.
Pages:
594 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklė.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization.
Summary / Abstract:

LTKnyga – monografijai artimas straipsnių rinkinys. Knygai atrinktos tos publikacijos ir rašiniai, kuriuose kalbama apie kalbos normas ir norminimą, atskirus kalbos vartosenos faktus, kalbos ir visuomenės santykius. Nėra apžvalgini ir informacinių rašinių, su kalbos praktika tiesiogiai nesusijusių ar pasenusi straipsnių, žinomus teiginius kartojančių straipsnelių. Kai kurie ilgesni sutrumpinti, praleisti nuo pagrindinės temos nutolę ar dabar nebesvarbūs dalykai. Tačiau spausdinamieji tekstai netaisomi ir nedailinami, pateikiami tokie teiginiai ir jų aiškinimai, kokie buvo anksčiau išspausdinti. Visi spausdinami straipsniai susiję su kalbos vartosena ir tvarkyba, bet juos galima skirstyti ir į smulkesnes temas bei skyrius. Pagal tai knyga turi penkis skyrius : Kalbos tvarkybos nuostatos ir būdai, Administracinė ir kanceliarinė kalba, Įstaigų ir įmonių pavadinimai, Priesagos -inis būdvardžiai, Iš kalbos praktikos įvairovės. Knygos pabaigoje pateikta penkių dalių rodyklė: keturios dalys dalykinė rodyklė, penktoji žodžių ir žodžių jungini rodyklė.Reikšminiai žodžiai: Kalbos norminimas; Administracinė kalba; Įmonių pavadinimai; Language standardization; Administrative language; Names of institutions.

ENA book is a collection of articles, similar to monograph. Only those publications and essays were selected for the book which discuss about language norms and its standardization, separate facts of language use and the relation between the language and the society. There are no surveys, informative essays or articles which are old, repeating already known statements or not related to the practice of language directly. Some of them were shortened. The facts that were distant from the main topic or irrelevant were omitted. The printed articles were not corrected or finished. The statements and their explanations were presented in the way they were published before. All published articles are related to the use of language and its management, however, they may be divided into subtopics and chapters. According to it, the book is divided into five chapters: provisions and ways for language management, administrative and office language, names of institutions and entities, adjectives containing suffix -inis, language practice variety. At the end of the book, there is a five-section index: four sections belong to a subject index, the fifth one is the index of words and their combinations.

ISBN:
9986668301
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31416
Updated:
2013-04-28 22:22:58
Metrics:
Views: 80
Export: