Švietimo įstaigų pavadinimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo įstaigų pavadinimai
Alternative Title:
Titles of educational institutions
In the Journal:
Gimtoji kalba mokykloje. 2015, 3, p. 66-76
Keywords:
LT
Dažniausios Šiaulių universiteto pirmakursių rašybos klaidos; Jų sudarymas ir rašyba; Kalbos klaida; Objektų pavadinimų rašyba; Rašybos klaida; Rašybos klaidos; Skyrybos klaida; Švietimo ištaigų pavadinimai; Švietimo įstaigų pavadinimai; Švietimo įstaigų pavadinimų daryba.
EN
Common errors of first year students of Šiauliai University; Grammar mistakes; Language mistake; Naming of educational institutions; Punctuation mistake; Spelling mistake; Spelling of object names; Their formation and spelling; Titles of educational institutions.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikoje šiuo metu galioja keletas dokumentų, nustatančių pagrindines įmonių, įstaigų (tarp jų ir švietimo įstaigų) ir organizacijų pavadinimų sudarymo taisykles ir vartoseną. Tokių pavadinimų rašybą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Civilinis kodeksas, Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės. Pagrindinės švietimo įstaigos Lietuvoje - vidurinė mokykla ir gimnazija. Tyrimo objektas yra švietimo įstaigų, kurias baigę jaunuoliai priimami į aukštąsias mokyklas, pavadinimai. Straipsnio tikslas - aptarti Šiaulių universiteto pirmo kurso studentų mokyklų pavadinimų rašymo ypatumus; išanalizuoti, kaip studentai rašo savo mokyklos pavadinimą, kokių klaidų daro. Tyrimui atlikti naudojami metodai - anketavimo, aprašomasis, analitinis, lyginamasis. Tyrimas yra aktualus tuo, kad mokymo įstaigų pavadinimų rašyba dažnai kelia problemų ir ne visi asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, geba taisyklingai parašyti švietimo įstaigos, kurioje mokėsi ir kurią baigė, pavadinimą, nors patys pavadinimai įregistruojami teisiškai. [Iš straipsnio, p. 66]

ENThe article discusses the school names spelling peculiarities of the first year students of Šiauliai University; it analyses how students spell the titles of their schools, what mistakes are most common. The research was conducted in 2012. It included 431 full-time first year undergraduate. Some respondents indicated two or more educational institutions: 431 students presented 494 titles of educational institutions. The analysis of presented titles of educational institutions showed that 11.74 per cent of the titles were spelt incorrectly: the mistakes included the use of quotes (43.1 per cent), spelling (10.34 per cent), capitalization (24.14 per cent), and irregularly used digits (5.18 per cent), irregularly abbreviated words (17.24 per cent). [From the publication]

ISSN:
2351-5430
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79298
Updated:
2020-07-09 21:14:34
Metrics:
Views: 23
Export: